רישום לכיתה א' לשנת תשפ"ד
תקופת הרישום : 23.1.23-12.2.23 (הסתיימה)
שיבוצים לכיתה א' יפורסמו החל מתאריך 4.6.23 בשעה 13:00 בקישור זה 
ניתן להגיש ערעורים באופן מקוון בלבד בין התאריכים  4.6.23- 11.6.23

תשובות לערעורים יפורסמו החל מ 26.6.23

על מנת לצפות בתשובת הערעור שהוגש, יש להיכנס למערכת השיבוצים בקישור מעלה.

 • במידה וערעורכם התקבלתוכלו לראות שיבוץ חדש בהתאם
 • במידה וערעורכם נדחההשיבוץ נותר זהה, ומכתב אישי יישלח אליכם במייל.


מידע על בתי הספר בקרית טבעון

לרשימת גנים ובתי ספר לפי רחובות הישוב וכן מידע על מודל "הבחירה המבוקרת" היכנסו לכאן >>>

 

 • בית ספר קרית עמל
  20.1.23, יום שישי, 8:00
  רח' קק"ל 19
   
 • בית ספר רימונים
  13.1.23, יום שישי, 10:15
  רח' אורנים 19
   
 • בית ספר נרקיסים
  20.1.23, יום שישי, 10:15
  רח' נרקיסים 13
   
 • בית ספר מיתרים
  13.1.23, יום שישי, 8:00
  רח' השקדים 19
   
 • בית ספר שקד
  12.1.23, יום חמישי, 20:00
  רח' הרותם 13

בקריית טבעון 12 לומדות כיתות חינוך מיוחד בשנת תשפ"ג

 • יסודי: 2 כיתות תקשורתיות (ג'-ד') בבה"ס נרקיסים, כיתת ליקויי למידה (ה'-ו') בבה"ס קרית עמל
 • חטיבה: 3 כיתות תקשורתיות (ז',ח',ט'), 2 כיתות התנהגותיות- רגשיות (ח', ט')
 • תיכון: כיתה רגשית התנהגותית (י'), כיתה נפשית (י'), כיתות תקשורתיות (י', יא', יב')

מפת הכיתות לשנת הלימודים תשפ"ד תתבהר במהלך החודשים הקרובים.

תהליך הקבלה לכיתות אלו הינו בכפוף לוועדת אפיון וזכאות שהתקיימה במהלך שלוש השנים האחרונות וקבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחד, בחירת הורים בכיתת חינוך מיוחד, מקום פנוי, התאמה למסגרת ובדיון משותף של צוות השפ"ח, פרט וחינוך מיוחד, מתי"א והפיקוח המחוזי בוועדת שיבוץ שמתקיימת במהלך חודש יוני ברשות המקומית. העדיפות לשיבוץ בכיתות אלו הינה לתושבי טבעון, ולאחר מכן לתלמידים המופנים למחלקת החינוך בקריית טבעון דרך אגפי חינוך ברשויות במחוז חיפה.

שימו לב - תושבים חדשים וותיקים - העברת כתובת לקרית טבעון הינה הכרחית לטובת מיצוי אפשרויות וזכאות (כגון הסעה) בתחום החינוך המיוחד.

תהליך הרישום והשיבוץ לבתי הספר בקרית טבעון

 • היכרות עם בתיה"ס בימים הפתוחים
 • הכרת נהלי הרישום והשיבוץ המופיעי בחוברת הרישום
 • מילוי טופס הרשמה מקוון בתקופת הרישום בלבד (23.1-12.2)
 • העלאת כלל הטפסים הנדרשים כמפורט בתהליך ההרשמה המקוונת

 

23.01.2023- 12.02.2023

א'-כ"א בשבט התשפ"ג

 

חובת הרישום חלה על ילדים הגרים בתחום שיפוטה של קרית טבעון,
ונולדו בין התאריכים:

31.12.2017 – 1.1.2017   יג' בטבת תשע"ח – ג' בטבת תשע"ז

הרישום לכיתות א' נעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ בלבד.
ילדים שהוריהם לא יירשמו בתקופת הרישום המצויינת לעיל,  ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

לביצוע הרישום הקלידו במערכת את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד או הילדה

לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד או התלמידה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

אנא וודאו שברשותכם הפרטים והמסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת)

 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים (ועל שם ההורים)
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בתוך טבעון בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד) 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

 

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

בעת הרישום המקוון עליכם לסמן האם נדרשת הנגשה עבור הילד/ה או ההורה לשנת תשפ"ד.

במקביל עליכם לפנות למחלקת החינוך באמצעות המייל ולהגיש בקשת הנגשה פיזית / פדגוגית.

הודעת שיבוץ - תופיע באתר המועצה ב -4.6.2023

זו השנה השתיים-עשרה בה אנו מאפשרים בחירה מבוקרת ברישום בהתאם לייחודיות בתיה"ס ביישוב. מודל בחירה מבוקרת מאפשר ליצור איזון בין העדפות ההורים ובחירתם על פי ייחודיות בית הספר לבין אחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי הספר, באופן הלוקח בחשבון גם מגוון שיקולים מערכתיים.

בית הספר "עוגן" קולט את מרבית תלמידיו מהאזור הסמוך לו והאחרים משאר חלקי הישוב. במודל הבחירה המבוקרת נכללים בתי ספר:  קרית עמל, רימונים ונרקיסים *

תהליך השיבוץ מתקיים במחלקת החינוך ומתבצע תוך הקפדה על הפרמטרים הבאים:

 • מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב (בי"ס עוגן)
 • שמירה על מרקם חברתי מאוזן, הטרוגני, יישובי ובית ספרי
 • פתיחת שתי כיתות לפחות בשכבת כיתות א', בכל בי"ס (במיתרים כיתה אחת)
 •  התאמת ייחודיות בית הספר ונטיית ליבו של הילד ומשפחתו (העדפות הורים)

* לתלמידים מאזורי הרישום של בתי הספר רימונים, נרקיסים או ק. עמל, המבקשים להירשם לאחד מבתי ספר אלה, שאינו בית ספר העוגן שלהם - במידה ומספר הנרשמים בתום תקופת הרישום יהיה גבוה ממספר המקומות הפנויים, תתקיים הגרלה בין התלמידים המבקשים להירשם לבית ספר שאינו בית ספר ה"עוגן" שלהם. ההגרלה תערך בנוכחות נציגות משפטית מטעם הרשות.

 • השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.
 • שימו לב - שיבוץ נוכחי בגן בוגר שאינו באזור הרישום של הילד/ה, אינו מבטיח שיבוץ לכיתה א' בבית הספר הנמצא באיזור רישום של גן זה.

זהו אחד מבתי הספר: רימונים, נרקיסים, קרית עמל, השייך לאזור מגוריך, כמפורט בעמוד זה >>>

בית ספר האנתרופוסופי "שקד" הינו בית ספר ייחודי, ממלכתי בפיקוח משרד החינוך, אשר הגנים המזינים אותו הינם גני שקד. בית ספר שקד מהווה בית ספר "עוגן" עבור תושבי טבעון העולים מגני שקד.
ההרשמה לבית הספר אינה תלויה במקום המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה טופס ייעודי לרישום לבית הספר שקד באתר המועצה.

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה.

בין המבקשים להשתבץ לבית ספר יסודי שקד, שאינם מגני שקד, תערך הגרלה על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית
 • איזון מגדרי וחברתי ושמירה על מרקם קהילת בית הספר
 • אחים או אחיות הלומדים בבית הספר

שימו לב,

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

המבקשים להירשם לבית ספר שקד, חוזר מנכ"ל מס' עד/1(ב) להחזר הוצאות נסיעות אינו חל על תלמידי בית הספר.

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר תחת פיקוח הממלכתי-דתי של משרד החינוך. בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית. תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון, דתיים ושאינם דתיים.

הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה טופס מקוון לרישום לבית ספר מיתרים באתר המועצה.

 • ביה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין).
 • תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה.

בין המבקשים להשתבץ לביה"ס "מיתרים", שאינם מגן יבנה, תערך הגרלה על בסיס הפרמטרים המפורטים הבאים:

 • איזון בין דתיים ושאינם דתיים
 • איזון מגדרי
 • אחים או אחיות הלומדים בבית הספר ושמירה על מרקם קהילת בית הספר
 • שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית
   

שימו לב,

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.

ניתן להגיש ערעור באופן מקוון בלבד בין התאריכים 4.6.23 - 11.6.23 באתר המועצה

תשובות לערעורים יופיעו באתר החל מתאריך 26.6.23

על מנת לצפות בתשובת הערעור שהוגש, יש להיכנס למערכת השיבוצים בלינק מעלה

 • במידה וערעורכם התקבל, תוכלו לראות שיבוץ חדש בהתאם
 • במידה וערעורכם נדחה, השיבוץ נותר זהה, ומכתב אישי יישלח אליכם במייל עם פרטי פנייה לערעור על ההחלטה למנהל המחוז.

חדש במחלקת החינוך שלנו 

מוקד תמיכה בתהליך הרישום 

טל' - 079-6948084

פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00

וביום ו' 8:00-13:00

מוקד תמיכה בתהליך הרישום, יהיה פעיל בתקופת הרישום בלבד (23.1-12.2.23)

בסיום תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", וישלח אליכם דוא"ל המאשר את השלמת תהליך הרישום.

אם הדוא"ל לא התקבל, אנא פנו למחלקת החינוך באמצעות המייל בלבד, על מנת לוודא שהרישום נקלט.

רישום כוזב הינו עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות.
על מנת למנוע אי נעימות, נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בהתאם לתעודת הזהות ולרישומי הארנונה.

מה עליי לעשות?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו).
לפיכך עליכם למלא טופס הצהרה המופיע בעת הרישום המקוון.

הורים יחידניים - יש לצרף בנוסף לטופס ההצהרה גם תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים.
 

* ייתכן ותידרשו להשלמת מסמכים בהתאם לסטטוס משפחתי

* במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים, עליהם לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למרכז הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

 

תושבים חדשים

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
 • חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות לכתובת בטבעון וכתובת הילדים בטבעון
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.
מסמכים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים
הורה יחידני

 

שימו לב -

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

בשנת הלימודים תשפ"ד תלמידי שכונת צל אורנים העולים לכיתה א' יוכלו להרשם לבית הספר קרית עמל שיהווה בשלב זה את בית הספר ה"עוגן" לתושבי השכונה.
במידה ומספר הנרשמים יהיה גבוה, יתכן שחלק מהתלמידים ישובצו בבית ספר רימונים.
בדומה לכלל תושבי קרית טבעון, תושבי השכונה רשאים לבקש להירשם לבית ספר שאינו "בית ספר עוגן" (בחירה מבוקרת). לפירוט על מודל בחירה מבוקרת היכנסו לכאן >>>

*בשנת הלימודים תשפ"ה צפוי להיפתח בית ספר חדש בשכונה עבור תושביה.  

אלו המסמכים הדרושים בתהליך ההרשמה המקוון:

 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות ועל שם ההורים
 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

 

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב וזו הסיבה לבקשת המעבר, יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

 

המתעתדים לעבור עד ה - 1.10.2023, עליכם לבצע רישום במערכת הרישום המקוונת בתקופת הרישום (23.1.23-12.2.23) 
הכינו את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת) 
 • חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות לכתובת בטבעון וכתובת הילדים בטבעון
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות, ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

המתעתדים לעבור לאחר ה 1.10.23 - עליכם/ן לפנות למלחקת החינוך, ולבצע רישום בסמוך למעבר (ובכפוף להגשת המסמכים הרלוונטים)

עליך למלא טופס "אישור עזיבה / ביטול רישום למערכת החינוך בקרית טבעון" 

לאחר בחינת המסמכים, מחלקת החינוך תשלח לך תוך 10 ימי עבודה "אישור עזיבה" איתו תוכל לבצע רישום ברשות החדשה

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ (בתקופת הרישום בלבד!), אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב, ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון.

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה בהתאם למקומות פנוייםעל בסיס פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר, ועל פי שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם כל מענה לתושביה.
 

זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ.
ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב20 באוגוסט בשנה הנוכחית.

בשלב הגשת הבקשה אין עדין וודאות לגבי מקומות פנויים במערכת החינוך היישובית
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים  הבאה.

לפרטים נוספים וטפסים נדרשים היכנסו לכאן >>>

יש להירשם לכיתה א' בתקופת הרישום (23.1-12.2)  ולפנות במקביל - למנהלת הגן . 

במידה ויוחלט בוועדה לשנת גן נוספת, המתקיימת ברשות במהלך חודש מאי, תקבלו על כך מסמך רשמי כתוב מהשירות הפסיכולוגי החינוכי. ישוריין מקום לבנך/בתך בגן בו למד/ה בשנת הלימודים הנוכחית, ויהיה עליך לבצע רישום מחודש לשנת גן נוספת באתר המועצה, בצירוף האישור הנ"ל.

עליך להתעדכן באתר המועצה על מועד להרשמה מאוחרת (שתתקיים במהלך חודש מרץ)

שימו לב - הנרשמים בהרשמה מאוחרת ישובצו בהתאם לאפשרויות, וללא התחייבות הרשות לקליטתם במוסד הלימודים המבוקש

מחלקת החינוך מגישה בקשה לסייע/ת רפואית בפורטל של משרד החינוך בהתאם לדרישות של משרד החינוך.
במשרד החינוך מתכנסת ועדה הדנה בבקשה בכפוף למסמכים שהוגשו.
אנו מקבלים ממשרד החינוך את החלטת הועדה ומעבירים אותה להורים.
בקשה שנענתה בשלילה  - ההורים רשאים להגיש ערעור באמצעות מחלקת החינוך.

ככל שתקדימו להמציא את המסמכים משרד החינוך יוכל לדון בבקשה במועד ולאפשר הערכות וחיפוש סייע/ת רפואי/ת לקראת פתיחת שנת הלימודים.
הסייע/ת יועסקו על ידי המועצה. אחראיות על גיוס הסייע/ת הינה של מחלקת משאבי אנוש במועצה בתאום עם מחלקת החינוך ותוך שיח וקשר עם ההורים.

על המסמכים להיות מוגשים לכל המאוחר עד סוף חודש מרץ, למזכירות המחלקה לחינוך, באמצעות מייל בלבד: [email protected]

 

יש להקפיד על הגשת מסמך רפואי מרופא מומחה:

חשוב!

יש לוודא כי במסמך מוטבע תאריך של לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.
נדרש מסמך מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
ללא תנאים אלו הבקשה תדחה ותוחזר אלינו והדבר יגרור עיכוב של דיון הועדה במסמכים.

להלן רשימת רופאים מומחים בהתאם למצב הרפואי:

 • נוירולוג - במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת 
 • המטולוג  - במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • קרדיולוג  - במקרה של הפרעת קצב/השתלת קוצב לב/טיפול פולשני של מתן חמצן.
 • אנדוקרינולוג או הרופא המטפל - במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.
 • גסטרואנטרולוג או הרופא המטפל - במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/הפרעת אכילה חמורה.
 • אורולוג, נפרולוג או הרופא המטפל - במקרה של צורך בצינתור שלפוחית שתן/הפרעה אורגנית במתן שתן.
 • רופא ריאות או הרופא המטפל - במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה 
 • אלרגולוג - במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

 

שימו לב,

לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד זאת מאחר ומשרד החינוך אינו מתקצב סייעות למסגרות אלה.
חשוב לציין כי תלמיד אשר אינו רשום במרשם האוכלוסין בקרית טבעון,  לא יוכל להגיש בקשה למוסד בקרית טבעון.