טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת חינוך 04-9539208 hinuch@kiryat-tivon.muni.il
טלי חגי מנהלת מדור גני ילדים 04-9539283 ganim@kiryat-tivon.muni.il
אודי שניצר מנהל תחום נוער 04-9539248 noar@kiryat-tivon.muni.il
אורי ארז אחראית הסעות בחינוך המיוחד 04-9539221 sedu@kiryat-tivon.muni.il
עופרה קרקליס מזכירת המחלקה 04-9539208 ofra@kiryat-tivon.muni.il
אלי זיו קב"ט מוסדות חינוך 04-9539279 kabat@kiryat-tivon.muni.il
מירי ליס קצינת ביקור סדיר 04-9539236 kabasnd@kiryat-tivon.muni.il