הוועדה לתכנון ובניה

אחראית GIS - רינת אביקסיס
תיאום פגישות בנושאי GIS, היטל השבחה וארכיב
רכזת רישוי – טניה טורצ'ינסקי
תיאום פגישות בנושאי פרצלציות והיתרי בניה
בודקת בקשות להיתר- שלומית גנסקו
תיאום פגישות בנושא היתרי בניה
מידענית- צופיה לסרי
תיאום פגישות בנושא מידע להיתר
מפקח אכיפה – שלמה מלול
תיאום פגישות בנושא אכיפה
מפקחת בניה – הדס דהן
תיאום פגישות בנושא פיקוח בניה, קבלת אישור תחילת עבודות ותעודת גמר