הוועדה לתכנון ובניה

מזכירה בועדה- רינת אביקסיס
בודקת בקשות להיתר/פרצלציות- טניה טורצ'ינסקי
בודקת בקשות להיתר- שלומית גנסקו
מידענית- צופיה לסרי
מפקח אכיפה – שלמה מלול
הדס מפקחת רישוי