בקשת רישום לבית הספר המשלב מיתרים

טופס זה הינו חלק מתהליך רישום לכיתה א'/ בקשת מעבר (כיתות ב'-ו') ואינו עומד בפני עצמו.
הגשת הטופס אפשרית רק בתקופת הרישום, למתגוררים בפועל בקרית טבעון.

  • עבור רישום לכיתה א' - ניתן להגיש טופס בקשה זה בתקופת הרישום בלבד (בין התאריכים 17.01-31.01.24) יש למלא את כל שדות הטופס

עבור כיתות ב'-ו' ניתן להגיש טופס זה בתקופת הרישום שתתקיים בתאריכים 24.03-10.04.24 והיא בבחינת בקשת מעבר (יש למלא את כל שדות הטופס)
 

חשוב לנו לציין כי כבר כעת צפי הקליטה לבית הספר יסודי מיתרים בשכבות ב' ומעלה הינו קטן ביותר. יש לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הבקשה
שימו לב: הורים גרושים/ פרודים/ יחידני.ת/ חיים בנפרד/ אלמנ.ה טרם מילוי הטופס יש להוריד ולמלא כתב הצהרה ולצרף היכן שנדרש בטופס המקוון מטה


תם הזמן למילוי טופס זה.