ניתן להגיש בקשות העברה לשנה"ל תשפ"ג עד לתאריך 15.6.22

בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה, לא יידונו בוועדה.
 

טפסים נדרשים (אותם דרשו לטעון בתהליך ההרשמה המקוון)

 • צילום ת.ז וספח עדכני של ההורה/ים
 • במידה וסיבת הבקשה הינה העתקת מקום המגורים בתוך היישוב, חובה לצרף -  חוזה שכירות/רכש מאומת ע"י עורך דין בו מצויינים: כתובת עתידית למגורים בקרית טבעון, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות

 הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים

 הורה יחידני/ת

 שימו לב - 

 • בקשתכם תטופל עם צירוף כל המסמכים הנדרשים.
 • הבקשות ידונו במהלך חודש יוני.
 • הבקשה תידון בועדת העברות תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון.
 • תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי.
 • במידה ואושרה ההעברה, מנהל/ת ביה"ס/גן הקולט יקיים תהליך קליטה.
 • תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות להסעות.

 

חשוב: על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם.


יש ברשותכם את כל המסמכים הנדרשים?
שלב א' - 

 1. מלאו טופס "ויתור סודיות לצורך מעבר בין מוסדות חינוך" >>>
 2. המבקשים לעבור לבית הספר "מיתרים" - מלאו את טופס הבקשה >>>
 3. המבקשים לעבור לבית הספר "שקד" - מלאו את טופס הבקשה >>

שלב ב' - 
מלאו את הטופס הבא - 

 

בקשת העברה בין מוסדות חינוך בקרית טבעון

פרטי ההורה/הורים

סטטוס הורים
סטטוס הורים (חובה) שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

פרטים על מוסד הלימודים (בשנת הלימודים הנוכחית)

פרטי הבקשה

צירוף מסמכים

את הטופס ניתן להוריד מקטגוריית טפסים באתר

חשוב לקרוא

- בקשתכם תטופל עם צירוף כל המסמכים הנדרשים. - ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה 15.6.22 (עבור שנה"ל תשפ"ג) - הבקשות ידונו במהלך חודש יוני, בועדת העברות תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון. - תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי. - במידה ואושרה ההעברה, מנהל/ת ביה"ס/גן הקולט יקיים תהליך קליטה. - תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות להסעות. ככלל העברות במהלך שנת לימודים יאושרו במקרים חריגים ו/או במקרים של העתקת מגורים וזאת בכפוף להחלטה של ועדת העברות, לאחר קיום הוועצות בין מקצועית ברשות על פי חוזר מנכ"ל. הנני החתום מטה, מצהיר כי כל הפרטים שנרשמו והוגשו על ידי הינם נכונים

Browser not supported
Browser not supported