בקשות מעבר בין בתי ספר

בקשת מעבר/ רישום לכיתות ב' ומעלה לשנת הלימודים תשפ"ה

ההרשמה לכיתות ב' ומעלה תתקיים בתאריכים 24.03-10.04

להרשמה


בשונה ממעבר מגן לכיתה א' או מיסודי לחטיבה, שהינו חלק מרצף טבעי, מחלקת החינוך מתייחסת לרישום לכיתות ב' ומעלה כבקשת מעבר (ממסגרת חינוכית קודמת - ביתית או רשמית), שמצריכה בחינה בוועדה מקצועית, שקילת אפשרויות ובניית תהליך קליטה והסתגלות, בהתאם לצרכי הילד/ה ויכולות המערכת.