פרטי הילד/ה

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
כפי שמופיעה בתעודת הזהות של ההורים ובספח תשלום הארנונה של המשפחה
כולל שם היישוב
סמנ/י את האפשרות המתאימה
סמנ/י את האפשרות המתאימה (חובה) שדה חובה

פרטי הבקשה

אנו מגדירים עצמנו כמשפחה החיה בזיקה חינוכית לגישת החינוך האנתרופוסופית
אנו מגדירים עצמנו כמשפחה החיה בזיקה חינוכית לגישת החינוך האנתרופוסופית (חובה) שדה חובה
דרג/י את הסיבות בגינם תרשום/מי את בנך/בתך לבית ספר שקד. יש לבחור כל סיבה פעם אחת
בשנת הלימודים הבאה ילמדו אחים/אחיות של הילד/ה בבית הספר שקד
בשנת הלימודים הבאה ילמדו אחים/אחיות של הילד/ה בבית הספר שקד (חובה) שדה חובה

פרטי מגיש/ת הבקשה

האם הגשת טופס בקשה ללימודים בקרית טבעון עבור תושבי חוץ?
האם הגשת טופס בקשה ללימודים בקרית טבעון עבור תושבי חוץ?
האם הגשת טופס "בקשת מעבר" בין מוסדות חינוך?
האם הגשת טופס "בקשת מעבר" בין מוסדות חינוך?
Browser not supported