ילדי שנתון 2017 אשר קיבלו אישור ע"י ועדת גנים, על שנת גן נוספת בגני המועצה, מחוייבים ברישום בטופס זה.

מסמכים נדרשים:

 1. מכתב מהשירות הפסיכולוגי החינוכי המאשר שנת גן נוספת

 2. הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי/ הוראה לחיוב חשבון

תושבים ותיקים

 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב - על כתובת של אחד ההורים וכתובת הילדים להופיע בטבעון
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות, לכתובת בטבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בטבעון.
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים
הורה יחידני

שימו לב -

תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".
בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️

 

הרשמה לשנת לימודים נוספת בגני הילדים

פרטי התלמיד/ה

מין
מין (חובה) שדה חובה

כתובת

מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה
מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה
האם יש צורך בהנגשה (חובה) שדה חובה
יש למלא טופס הנגשה
האם מעוניינים במסגרת צהרון
האם מעוניינים במסגרת צהרון (חובה) שדה חובה
יש להירשם לצהרונים ברשת המתנ"סים ולהתעדכן ברשימת הצהרונים שעתידים להיפתח בתשפ"ג

פרטי ממלא/ת הבקשה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה (הורה 1)

פרטי ההורה (הורה 2)

חובה למלא כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת
הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא

אישור הרושמ/ת

מעמד הרושמ/ת
מעמד הרושמ/ת (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד לגן אחר. *אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף הרשאה.
מיופה כח / אומנה / אפוטרופוס
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון (חובה) שדה חובה
Browser not supported