ילדי שנתון 2018 נדרשים לרישום לכיתה א' בתקופת הרישום: 17.1-31.1.2024, רק ילדים אשר קיבלו אישור ע"י וועדת גנים, על שנת גן נוספת בגני המועצה שתתקיים בחודש מאי, מחוייבים ברישום בטופס זה.

מסמכים נדרשים:

 • מכתב מהשירות הפסיכולוגי החינוכי המאשר שנת גן נוספת
 • הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי/ הוראה לחיוב חשבון  
 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים (ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים) כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
  * הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן על שם ההורים התואם לכתובת המגורים המופיעה בת.ז


טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי
 

הורים גרושים/פרודים/ אינם נשואים/ חיים בנפרד

 • יש למלא כתב הצהרה המופיע באתר – מילוי הטופס הינו חובה! 

שימו לב:

 • חובה שכתובת הילדים תהיה בהתאם לתעודת הזהות של ההורה המתגורר בטבעון.
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד - יש לוודא כי לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות.
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון - על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

הורה יחידני

חובה לצרף שני מסמכים:

 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - חובה!

תושבים חדשים (או תושבים ותיקים ששינו את כתובתם בשנה האחרונה) המתגוררים בפועל בטבעון

בנוסף למסמכים המפורטים מעלה:

 • חוזה רכישה/ שכירות חתום ובו מצוינים באופן ברור: כתובת מגורים בקרית טבעון, תקופת החוזה.
 • לחדשים בלבד: טופס ביטול רישום מרשות המגורים הקודמת
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️