שימו לב: הורים גרושים/ פרודים/ יחידני.ת/ חיים בנפרד/ אלמנ.ה טרם מילוי הטופס יש להוריד ולמלא כתב הצהרה ולצרף היכן שנדרש בטופס המקוון מטה

חתימה על טופס ויתור סודיות זה מהווה אישור של ההורים להעברת מידע לרבות תעודות ודו"חות חינוכיים, מאפייני תפקודו הלימודי, רגשי חברתי, ומידע רלוונטי על מצב משפחתי ובריאותי, על בני/ביתי מהמוסד החינוכי הנוכחי למוסד החינוכי אליו הוא עובר. ידוע לי שהמידע יועבר ע"י יועצ/ת, מחנכ/ת, מנהל/ת המוסד החינוכי, למנהל/ת המוסד ולצוות החינוכי טיפולי של מוסד הלימודים החדש.

פרטי התלמיד/ה (במקרה של קטין או חסוי יש לוודא שהחותם הינו האפוטרופוס החוקיים)

Browser not supported
סטטוס הורים
סטטוס הורים (חובה) שדה חובה
Browser not supported