הורים יקרים,

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה על בסיס מקום פנוי,
על בסיס פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר,
ועל בסיס שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם לכן מענה לתושביה.
זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ.

*עבור תושבי רמת ישי הנרשמים לתיכון אורט גרינברג, ההרשמה אינה מותנית במקומות פנויים ותעשה בדומה לתהליך הרישום של תושבי קרית טבעון
 

ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב-30/8/2021.
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים תשפ"ב.

שלב א'-

מילוי בקשה של תושב חוץ ללמוד בגן / בית ספר ברשות 
מלאו את הטפסים הנדרשים, והגישו בקשה מקוונת כאן

תלמידים המבקשים להירשם לבי"ס שקד:
בנוסף להרשמה כאן באתר המועצה, עליכם לבצע הרשמה ישירות מול בית הספר.
לביצוע הרשמה מול בית הספר יש לפנות למזכירות בטל' 04-9931575

טפסים נדרשים:

  1. טופס רישום לגנים / בה"ס – למלא על פי ההנחיות ונהלי ההרשמה המופיעים באתר

  2. למעוניינים להירשם למשלב מיתרים חובת מילוי טופס רישום לבה"ס מיתרים

  3. כתב הצהרה להורים גרושים / חיים בנפרד / אינם נשואים / יחידניים

  4. גנים בלבד - הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי/ הוראה לחיוב חשבון

  5. צילום ת.ז וספח עדכני של שני ההורים

  6. אישור לימודי חוץ והתחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגורר הילד/ה

שלב ב'

לאחר דיון בבקשה:

  1. במידת האפשר יתקיים מפגש עם מנהל/ת בית הספר המבוקש ונבקש את אישורו הכתוב
  2. לאחר קבלת האישור יתכן ותדרשו להעביר לאגף החינוך טפסים נוספים

חשוב: על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם.


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️


הגשת בקשה ללימודים במערכת החינוך בקרית טבעון - תושבי חוץ

* שדה חובה
הבקשה מוגשת לשנת הלימודים * שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מין * שדה חובה

כתובת

פרטי ההורה

סטטוס הורי הילד/ה * שדה חובה

פרטי הבקשה

סמנו את המוסד החינוכי אליו תרצו להירשם * שדה חובה
דרגת גן
האם יש בידיך אישור ללימודי חוץ מהרשות בה את/ה מתגורר/ת * שדה חובה
במידה ואין בידיך כעת אישור ללימודי חוץ, אנא קרא/י וסמנ/י שדה זה

טפסים

חובה להעלות טופס זה למעוניינים להירשם לבי"ס מיתרים
הנרשמים לגנים - חובה להעלות טופס זה
הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא
אישור והתחייבות * שדה חובה
הצהרת הורה * שדה חובה
Browser not supported