דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 מן המניין 09/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 לא מן המניין 09/02/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 לא מן המניין 09/02/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9 מן המניין 15/12/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מס' 2021 26/11/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 מן המניין 10/11/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין 12/10/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין 14/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7 מן המניין 08/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מן המניין 04/08/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 מן המניין 05/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין 05/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין 30/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 מן המניין 16/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין 24/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 07/06/2009