גן על אזורי

(הרישום בו נעשה באמצעות השרות הפסיכולוגי חינוכי ומחלקת חינוך)

גן סחלב

גן שפתי

כתובת הגן: סמוך למרכז למידה רחוב אלונים 44
טלפון: 9532895

הגננת: דלית רומנו
הסייעת: רותי ביטון

מפקחת גני ילדים - חנה פרבר