היום יותר קל לאסוף צואת כלבים


הגדלנו את כמות המתקנים בהם ניילונים לאיסוף צואת כלבים 

 

המועצה הרחיבה את כמות המתקנים בהם ניילונים לאיסוף צואת הכלבים, כאשר אתהרשימה המלאה ניתן למצוא כאן!

לדברי מנהל התפעול במועצה המטרה בהצבת המתקנים היא להקל על התושבים באיסוף צואת כלביהם. בנוסף, ולאור פניות תושבים בעניין, החל מחודש מרץ תחל המועצה במבצע אכיפה מוגבר בנושא. אנו חוזרים ומבקשים מכל בעלי הכלבים להקפיד על איסוף הגללים מהמדרכות, מהגינות הציבוריות ומכל שטח ציבורי אחר, ולהימנע משחרור הכלבים ללא השגחה.