מתמודדים עם חזירי הבר בקרית טבעון


מתמודדים עם חזירי הבר בקרית טבעון

וטרינר המועצה ד"ר צחי צורי בוחן בימים אלה מספר אמצעים טכניים היכולים לסייע לתושבים בטיפול בנושא

קרית טבעון מוקפת בשמורת טבע, ממנה נהנים התושבים, אך לעיתים, קירבה זו מזמנת מטרדים, נזקים וסכנות.
המועצה המקומית קרית טבעון מודעת היטב ועוקבת בשיטתיות אחר חדירות חזירי בר לשטח היישוב.
כמו כן אנו עומדים בקשר קבוע ויום יומי עם נציגי רשות הטבע והגנים בנושא זה. באזורים בהם יש ריבוי חזירים, מפעילה רשות הטבע והגנים ציידים לשם הברחת החזירים אל הוואדיות ולעיתים, באין ברירה, מתבצע צייד.
לפני כשלושה חודשיים נערכה בשירות הווטרינרי ישיבה שכללה את כל גורמי המקצוע והביטחון, כולל משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים ונציגים של מליאת המועצה.  בישיבה נידונה התופעה בכללותה והפתרונות האפשריים.
וטרינר המועצה ד"ר צחי צורי בוחן בימים אלה כמה אמצעים טכניים היכולים לסייע לתושבים בעניין זה.

חשוב לציין כי בקרית טבעון ישנם תושבים המאכילים את חזירי הבר. דבר זה מגביר ביתר שאת את חדירת החזירים אל תחום היישוב ובהתאם לכך גם וטרינר המועצה וגם נציגי רשות הטבע והגנים, נפגשו עם אנשים אלה וניסו להסביר כי האכלה מלאכותית של חיות בר פוגעת בהם ועלולה להביא למותם. בנוסף, אנו מחפשים דרכים משפטיות על מנת להגן על חזירי הבר מפני ההאכלה הלא טבעית המזיקה להם.
השירות הווטרינרי של המועצה, מפרסם מדי פעם, דף הנחיות לתושבים בנושא זה הכולל המלצות לאיסוף פירות שנשרו, גידור חצרות, עיגון פחי זבל בשרשרת, איסוף שאריות מזון חתולים לפני רדת הלילה, ייבוש מקורות מים ועוד.
אנו נמשיך לחפש אחר פתרונות אפשריים לצמצום התופעה.