עוד משפרים


משפרים ללא הפסקה 

חידוש תאי גינון סמוך לבית הדואר ברחוב רקפות 

 

תאי הגינון  ברחוב רקפות סמוך לבית הדואר חודשו, שופרו ונשתלו בהם שתילים רב שנתיים אשר יפרחו וילבלבו לאורך כל השנה. הטיפול בתאי הגינון באזור נעשה לאחר שתאגיד המים "מעיינות העמקים" סיים את העבודות לשיפור התשתיות ברחובות כלניות ורקפות, פונו הכלים הכבדים וניתן היה להשקיע בשיפור חזות המקום. את התוצאה המרשימה ניתן לראות בתמונה.