קרית טבעון מחזרה ב- 2012 40% מסך הפסולת


טבעון מחזרה ב- 2012 40% מסך הפסולת  

 

ראש המועצה:  "מטרת העל שלנו, כתושבי מדינת ישראל, היא לייצור ערכי קרקע טובים ואיכותיים  יותר, הפחתת הפגיעה במי תהום ומחזור, שהוא ערך בפני עצמו" 

 

 

בסיכום נתוני הפסולת שפונתה בשנת 2012 מתחומי הרשות, נמצא כי המועצה מחזרה 40 אחוזים מסך הפסולת שתושבי קרית טבעון יצרו במהלך אותה השנה. 

האחוז הגבוה, נובע ממספר גורמים משפיעים, החל מהגברת המודעות בקרב התושבים, פעילויות חינוכיות מגוונות  במסגרות החינוך  השונות, הגדלת מספר מרכזי המחזור מחד ושיפורם ושדרוגם מאידך וכן עוד פעילויות חשובות בתחום.  


כזכור, מליאת המועצה אישרה בפברואר השנה את ההחלטה להפרדה במקור של פסולת עירונית "יבש- רטוב" ובמועצה  ממתינים כעת לאישור המשרד להגנת הסביבה. צפי אישור, ספטמבר 2013. 

בתהליך הפרדת פסולת במקור יתבקש כל תושב למיין את הפסולת אותה הוא מייצר לשני זרמים עיקריים: זרם "רטוב" המכיל את כל המרכיבים האורגניים כגון שאריות מזון וכד', וזרם "יבש" המכיל את כל השאר כמו פלסטיק, נייר, קרטון, זכוכית, מתכת ועוד. הפסולת הרטובה תטופל בתהליך ביולוגי  שבסופו יתקבל קומפוסט (דשן) והפסולת היבשה תמוין למרכיביה השונים.
בנוסף המועצה תמשיך לפעול להקמת מרכזי מחזור נוספים ולעודד את התושבים למחזר,  כי "המפתח" טמון בהגברת המודעות ובחינוך. חשוב לפתח את ההבנה כבר בגיל הגן, השקעה בתחום החינוכי היא מהותית כי ממוסדות החינוך, בסופו של דבר,  זה מחלחל לכל בתי האב ביישוב והשינוי הוא בידיו של התושב. המועצה עושה כמיטב יכולה לספק את הכלים, אך הביצוע והגדלת  אחוז המחזור השנתי מעל 40 אחוזים, תלויה רק בתושבים.  

עוד יש לזכור כי פינוי הפסולת של רשות המקומית לאתר הטמנה כרוכה בתשלום היטל הטמנה המסתכם במיליוני שקלים בשנה. הפרדת פסולת במקור לשני זרמים מחד, ומחזור  מאידך עשויה לחסוך תקציבים רבים שיכולים להיות מנותבים להשקעה בחינוך, תרבות, שיפור חזות היישוב ועוד. 

ראש המועצה:  "מטרת העל שלנו, כתושבי מדינת ישראל, היא לייצור ערכי קרקע טובים ואיכותיים  יותר, הפחתת הפגיעה במי תהום ומחזור, שהוא ערך בפני עצמו".