מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם


מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם 

לא יהיה שינוי במסלולים או בימים בהם מתקיים איסוף האשפה ואיסוף הגזם 

 

המועצה המקומית קרית טבעון יצאה השבוע במכרז חדש לפינוי אשפה וגזם כאשר הושם דגש  על   פיצול ביצוע העבודות בין שני קבלנים מציעים. קבלן אחד יטפל באיסוף אשפה ופסולת, הפרדה למחזור, סילוקה והטמנתה. קבלן שני יטפל באיסוף גזם, גרוטאות ופסולת גושית, והפעלת תחנת מעבר לפסולת "יבשה" ולגזם.
חשוב להבהיר, כי לא יהיה שינוי במסלולים, או בימים, בהם מתקיים איסוף האשפה ואיסוף הגזם.  לדברי מנהל התפעול במועצה, באמצעות הפיצול ו"התמחות" של כל קבלן בתחומו, בין השאר תתאפשר שליטה, פיקוח ובקרה קפדניים וטובים יותר. על פי החוזה החדש המועצה תוכל לקנוס את הקבלן על אי מתן שירות סביר ו/או במידה וזה לא יעמוד בהסכם השירות שנחתם.  

בנוסף, במסגרת השינויים ובהמשך לפניות תושבים, האתר הנמצא בסמוך לכפר הנוער "רמת הדסה" (מול חטיבת אורט גרינברג), המשמש לאיסוף וגריסת הגזם, ישרת מעתה רק את תושבי היישוב וזה בשונה לנהוג היום. כמו כן, יהיה שינוי בשעות הפעילות במקום (התחלה מאוחרת יותר וסיום בשעות מוקדמות יותר ביום).   

סגנית ראש המועצה ויו"ר ועדת איכות הסביבה חנית גבאי: " במכרז ניתן דגש ומענה למספר נושאים שעלו מפניות תושבים כגון נושא הגזם כפי שפירט מנהל התפעול ויכולת אכיפה פיקוח ומתן קנסות לקבלנים אשר לא יעמדו בסטנדרטים. הכוונה הינה לבצע מהלך משלים ולהמשיך העיסוק במחזור ברחבי הקריה על היבטיו השונים - החינוכיים, ההסברתיים, והתפעוליים".
יש לציין כי בשנת 2013 נאספו בקרית טבעון 5,600  טון אשפה ו3,600 טון גזם.