שיפור משמעותי באחוזי המחזור


שיפור משמעותי באחוזי המחזור בטבעון 

מתחילת 2014 עליה של 50 אחוזים במחזור אריזות הפלסטיק וכ- 16 אחוזים במחזור הקרטונים 

 

עליה ניכרת במחזור האשפה בקרית טבעון ובמחזור הפלסטיק בפרט - תושבי קרית טבעון ממחזרים יותר.  

מתחילת שנת 2014 מחזור הפלסטיק עלה משישה טון לתשעה טון לרבעון, מחזור הקרטון גם בעליה,  מ-51 טון  לרבעון עלה ל-59 טון לרבעון ומחזור הנייר יציב על  42 טון. סה"כ עליה של 50 אחוזים במחזור אריזות הפלסטיק וכ- 16 אחוזים במחזור הקרטונים. 

נושא המחזור זוכה לתשומת לב משמעותית בקרב הנהלת המועצה הפועלת במספר מישורים על מנת לשפר, ליעל ולהנגיש  ככול הניתן את מרכזי המחזור ביישוב. בין הפעולות שבוצעו ומתבצעות: הרחבת פינות המחזור,  הגדלת מספר המכלים - במקומות אסטרטגיים בהתאם לנפח המחזור בכל אזור, שיפור והחלפת  מתקנים בחדשים נוחים יותר, הרחבת המוצרים הניתנים למחזור במחזוריות ועוד.
פסולת נייר, קרטון ועיתון מהווים כ-33% מנפח פסולת האשפה  וטיפול נכון בחומרים אילו הינו מהותי לצמצום נפח האשפה.

רוב האשפה הנאספת ביישוב הולכת להטמנה כאשר עלויות ההטמנה עולות בכול שנה:  ההיטל בשנת 2010 עמד על 50 לטון אשפה, בשנת 2013 עלה ל-70 , בשנת 2014 -  85 ₪ ובשנה הבאה יעלה ל-90 ₪ לטון. מעבר לעלויות הגבוהות - שיטה זו גורמת להפסד של עתודות קרקע ולמפגעים סביבתיים שעיקרם: זיהום מי התהום, מפגעי ריחות, ריבוי חיידקים ומזיקים אחרים ולהפסד כלכלי. טיפול נכון בערימות של פסולת תעשייתית, עירונית ופרטית יכול לצמצם משמעותית את נפח האשפה, למנוע מפגעים סביבתיים ולשפר את איכות החיים ואיכות הסביבה.
השבחת הפסולת באמצעות מחזור יוצרת את היתרונות הבאים: מזעור כמות האשפה המובלת להטמנה,  הקטנת הוצאות בתהליך פינוי האשפה, צמצום עתודות הקרקע המופנית לאצירת פסולת אשפה וכמובן,  איכות סביבה טובה ונקייה יותר. 

כמו כן, במסגרת ההסכם שנחתם בשנה שעברה עם תאגיד ת.מ.י.ר. התאגיד יפנה: קרטונים, נייר, זכוכית, שימורים, אריזות ובקבוקים מפלסטיק, סוללות, ניילון, טקסטיל  ואלקטרוניקה וישלם תמורתם כספים לרשות. כספים אשר בכוונת המועצה להעביר לטובת פרויקטים בחינוך, באיכות הסביבה, לטובת הפיתוח, הרווחה ועוד. 

מהו מחזור?- המחזור הינו תהליך בו פסולת, מוצרים וחומרים שונים עוברים מיון בו מופרדת הפסולת מהחומרים ברי המחזור. החומרים ברי המחזור עוברים עיבוד המחזיר אותם למצב ראשוני כחומר גלם המאפשר שילובם מחדש והחזרתם למעגל הייצור של מוצרים חדשים. תהליך המחזור הופך את חומרי האשפה לחומרים ומרכיבים בעלי ערך כלכלי.