מפנים פסולת בניין כחוק


מפנים פסולת בניין כחוק - שומרים על איכות הסביבה 

פינוי אסבסט חייב להתבצע רק על ידי חברה מוכרת והטמנה חייבת להיות באתר מורשה. יו"ר ועדת איכות הסביבה עמית אפרתי: "הוועדה לאיכות סביבה תדון, בין היתר, בישיבתה הראשונה לשנה זו, בדרכים לצמצום מפגעי אסבסט והגברת המודעות אצל ילדים לסכנות שבאסבסט" 

 

המועצה פועלת בימים אלה במרץ רב על מנת להעלות את רמת המודעות של תושבי קרית טבעון לאיכות הסביבה בכלל ובתחום פינוי פסולת הבניין בפרט.  

לצערנו כפי שפורסם כאן בעבר,  אנו עדים יותר ויותר להשלכת פסולת בנין בשטחים הפתוחים שמסביב לטבעון, אם על ידי תושבי טבעון ואם על ידי תושבים מהסביבה הקרובה - בין השאר נמצאו בוואדיות גם שאריות של חלקי אסבסט אשר היום ברור וידוע כי פינוי של אסבסט חייב להתבצע רק על ידי חברה מוכרת והטמנה חייבת להיות באתר מורשה. 

האסבסט בשלבי התפוררות משחרר סיבים לאוויר והוא מוגדר כחומר מזיק מאד, מסוכן לבריאות וגורם משמעותי לסרטן. ההתפוררות האסבסט יכולה להיגרם מבלאי הגורם לשחרור כמות קטנה של סיבים ובעיקר עלולה להיגרם כתוצאה מפעולות יזומות כגון קידוח, ליטוש, ניסור, חיתוך, השחזה ועוד, פעולות הגורמות לשחרור כמות גדולה יחסית של סיבים. על כן, פירוק/הריסה של מבני/מתקני  אסבסט ייעשה אך ורק על-ידי עובדים שהוסמכו על-ידי המשרד להגנת הסביבה,  כאשר אלו נוקטים באמצעי הזהירות הנדרשים ופועלים על פי נוהל. 

מנהל התפעול במועצה: "לאחרונה הכשרנו את אחד הפקחים של המועצה כפקח סביבתי, למדנו את נהלי המשרד להגנת הסביבה, הדרכנו את העובדים ורכשנו ציוד ייעודי. בהמשך יצאנו לפינוי אסבסט שנמצא זרוק בשביל סובב טבעון והאסבסט שנאסף פונה בהתאם להנחיות משרד הגנת הסביבה". 

יו"ר ועדת איכות הסביבה עמית אפרתי: "עוד בשנת 1976 הכירה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) באסבסט כחומר מסרטן לאדם באופן ודאי (Class I) וידוע לרבים כי אסבסט כשהוא במצב מפורר או כתוש הוא חומר מסוכן ומסרטן. אך לא תמיד ידועות הסכנות שבאסבסט לילדים. כאשר אסבסט מפונה שלא לאתר מורשה, ובוודאי כאשר אסבסט נזרק בשטחים ציבוריים בהם נמצאים ילדים, קיימת סכנה שילדים אלו, או שילדים שלא מודעים לסכנות שבאסבסט ייחשפו לחומר, ומכאן החשיבות לפינוי האסבסט אך ורק לאתרים מורשים. הוועדה לאיכות סביבה תדון, בין היתר, בישיבתה הראשונה לשנה זו, בדרכים לצמצום מפגעי אסבסט והגברת המודעות אצל ילדים לסכנות שבאסבסט".