פסולת בניין חובה לפנות לאתר מורשה


פסולת בניין חובה לפנות עצמאית לאתר מורשה 

כמו כן אין להוציא מכשירי חשמל כגון: מקררים, מכונות-כביסה, תנורים וכד’, גם אותם יש לפנות 

 

פסולת בניה אינה גזם ואינה גרוטאות, חל איסור מוחלט להוציא פסולת בניין לשטח הציבורי ובאחריות התושב לפנותה לאתר מורשה.  

לצערנו, עקב העלויות הגבוהות של הפינוי, בוחרים קבלנים ומשפצים להשליך את פסולת הבניין ברחובות היישוב ובכך להעמיס על תקציב המועצה עוד הוצאה לא מתוכננת ולא קטנה הכוללת את  איסוף הפסולת, שינוע והטמנת הפסולת הבניין באתר מורשה. 

באגף התפעול מבקשים להדגיש כי האחריות על פינוי הפסולת לאתר מורשה הינה של התושב הבונה או המשפץ ועל התושב לדרוש מהקבלן אותו הוא מעסיק להציג בפניו את האישור על הטמנת הפסולת באתר מורשה. 

לצערנו תושבים לא דורשים וקבלנים פשוט זורקים לרחוב או בוואדיות שמסביב. 

פסולת בניין כוללת גם: משקופים, חלקי מטבח ישן שפורק, קירות גבס שפורקו וכיוצא באלה. 

כמו כן אין להוציא מכשירי חשמל כגון: מקררים, מכונות-כביסה, תנורים וכד’, גם אותם יש לפנות באופן עצמאי או שניתן להביאם למכולת המחזור המיועדת להם, המצויה במחסני המועצה. 

 

בתמונה - פסולת בנין בהיקף של 7 טון שהושלכה ברחוב מעלה אבשלום, הפינוי  וההטמנה יעלו למועצה אלפי שקלים, הוצאה מיותרת מתקציב הרשות.