ממחזרים? מס' כללים שחשוב להקפיד


ממחזרים?
מספר כללים שחשוב להקפיד עליהם 

לדוגמה: אין להשליך קרטון ופסולת למחזור ברחובות ובפח האשפה הביתית 

 

לאחרונה נפסלו מספר מתקני מחזור לבקבוקים עקב מציאת אשפה ביתית בתוכם, ניילונים וכדומה. אנו חוזרים ומבקשים, אנא הקפידו על השלכת פסולת למחזור בהתאם למפורט במתקן המחזור. 

מחזורית  לבקבוקים - בקבוקי משקה מפלסטיק, בקבוק נוזל מפלסטיק, פקקים, בקבוקים מפלסטיק לחומרי ניקוי, בקבוקי שמפו וסבון וכדומה. 

פח כחול - נייר  - עיתונים, ניירות, אריזות קרטון ביתיות (פיצה, קופסאות דגני וקר ועוד) קרטוני ביצים, קרטונים דקים וכדומה. 

פח סגול - לזכוכית - בקבוקי זכוכית, צנצנות ועוד. 

קרטוניה -  אריזות קרטון עבה. 

מנהל אגף התפעול במועצה מבקש להדגיש כי אין להשליך קרטון ופסולת למחזור ברחובות ובפח האשפה הביתית. כמו כן, פסולת בניה אינה גזם או גרוטאות וחל איסור מוחלט להוציא פסולת מסוג זה לרשות הרבים. באחריות התושב לפנותה לאתר מורשה. 

מכשירי חשמל כגון: מקררים, מכונות-כביסה, תנורים וכד’, יש לפנותם באופן עצמאי ויש גם את האפשרות להביאם למכולת המחזור המתאימה המצויה במחסני המועצה.