בדרך לפיילוט שיפור תאורת רחוב


התייעלות אנרגטית –בדרך לפיילוט שיפור תאורת רחוב

סגן ראש המועצה עמית בלדרמן: "הפיילוט הוא ראשיתו של מהלך אשר יחליף את תשתיות התאורה המיושנות של קרית טבעון לתשתיות המתקדמות ביותר"

נבחרו 5 גופי תאורה לפיילוט שיפור תאורת הרחובות במרכז קרית טבעון והחלפתה לתאורת לד. לטובת בחירת הגופים נעזרה המועצה ביועץ מקצועי בתחום התאורה - א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים. הבחירה היתה מתוך 15 גופים  ונלקחו בחשבון הפרמטרים של עיצוב, איכות ונתונים טכניים בסיסיים. בהמשך יתקיים מכרז לקראת יציאה לפיילוט ברחובות כלניות – רקפות, שושנים – דגניות ורחוב אמנון ותמר.
בשל העלויות הגבוהות בצריכת החשמל של תאורת הרחוב וכן בשל עלויות נלוות אחרות כגון אורך חיים קצר ועלות תחזוקה גבוהה, בוחנת הרשות חלופה זולה יותר -  תאורת ה- LED.
תאורת  LED היא חסכונית, מספקת אור איכותי יותר ויכולה להאיר מעל 10 שנים, מכאן שעלויות האחזקה שלה נמוכות משמעותית. בשלב הראשון, שכבר בוצע, נערך סקר תשתיות לכל 2500 עמודי התאורה ביישוב וכן לתשתית החשמל. בהתאם לנתונים, בחרה המועצה את המרכזייה לביצוע הפרויקט, כאמור ברחובות: כלניות – רקפות, שושנים – דגניות ואמנון ותמר, כ-200 עמודים. הפיילוט ימשך כתשעה חודשים ובמהלך תקופה זו תבחן איכות התאורה, יבחן החיסכון מחשמל וכן התאמתו להצהרות היצרן.
בשנת 2014 הוצאות החשמל עבור תאורת הרחובות הסתכמה בכ- 1.2 מיליון ₪ ובשנת 2015 1.1 מיליון ₪.  החיסכון המוערך הוא כ- 30% מעלות הוצאת החשמל בשנה.
עלות החלפת פנסי התאורה בכל יישוב עומדת על כ 4 מיליון ₪ לכן המועצה מתכננת לבצע את ההחלפה בשלבים, במהלך שנתיים שלוש לפחות, בכל שלב תבחן כדאיות הפרויקט והמשכו. חשוב לציין כי רק הפנס עצמו יוחלף ולא כל עמוד התאורה.
סגן ראש המועצה עמית בלדרמן: "הפיילוט הוא ראשיתו של מהלך אשר יחליף את תשתיות התאורה המיושנות של קרית טבעון לתשתיות המתקדמות ביותר כך שרחובותינו יהיו מוארים יותר ובצורה חסכונית וחכמה יותר"