עוד על התייבשות וכריתה מבוקרת של עצי אלון התבור


עוד על התייבשות וכריתה מבוקרת של עצי אלון התבור באזור קרית טבעון

התופעה המוכרת (לצערנו) לפחות כ-20 שנה נובעת בעיקר מכך שקרית טבעון, כמו יישובים אחרים בסביבה הוקמה בתוך יער אלונים טבעי, ועצם בניית הבתים ופיתוח שנעשה סביבם גורמים להפרת התנאים הטבעיים שעלולה לגרום לפגיעה בעצים עד כדי תמותה.
נראה שהגורם העיקרי לכך הוא כיסוי חלק מהגזע על ידי קרקע תוך כדי פיתוח המגרש, ואו השקיה צמודה לגזע. מצב זה גורם לריקבון המתפשט בהדרגה מקליפת הגזע פנימה, פוגע בצינורות הובלת המים, אינו מאפשר קליטת מים על ידי העץ והוא מת מיובש. תופעה זו, בעיקר אם היא באה לאחר חיתוך שורשים בפעולות מכניות שונות במגרש, יחד עם הפרות שונות נוספות של בית הגידול הטבעי של העץ, גורמות בסופו של דבר לתמותה.

פטריות ונוברי גזע נוספים הם בדרך כלל תהליך משני העשוי להתפתח בעץ הפגוע ועלולים להאיץ את הפגיעה.

התהליך עשוי להתבטא גם מספר שנים לאחר הפגיעה. אם חלה התייבשות מלאה של כל העלווה (כך שהעלים מתייבשים בתוך כשבועיים ואינם נושרים), התהליך הוא בדרך כל בלתי הפיך. אם ההתייבשות חלקית או שמתרחשת שלכת מוקדמת, יש סיכוי מסוים להציל את העץ.

הדבר העיקרי שניתן לעשות הוא פעולות מנע כדי למנוע או לעצור פגיעה של עצים שכנים, להסיר בהדרגה קרקע מהגזע עד בסיסו (במקום הקרקע המפונה אפשר למלא עם טוף גס), להרחיק השקיה עד לרדיוס של 1 מ' מהגזע, ולטפל כמניעה בקוטל פטריות.

למידע נוסף ראו בקישורים הבאים. ראשית, סקירה על התופעה בקישור הבא:

http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/oaks-dehdration

תיאור מקרה והמלצות לטיפול:

http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/aloney-aba-oaks-dehydration

מצגת על בית הגידול הטבעי של האלונים, בעיקר בסביבת טבעון וגבעות אלונים, והתייחסות לתהליך הפגיעה וההתייבשות:

http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/oaks-dehydration-presentation

עלון מידע של קק"ל ומשרד החקלאות, של מניעת נזקים בעצי חורש במקומות יישוב. מתוכנן כדף דו צדדי מקופל: אחרי הכותרת בעמוד הראשון, יש לעבור לדף השני (מבוא + 4 סעיפים) ואז לחזור לדף הראשון להמשך המספור:

http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/brochure-oaks-damage-reduction