הצלחה לכנס התחדשות יישובית בקרית טבעון


הוצגה מטרת התכנית: לייצר אופק לחיזוק המבנים בשכונה ויצירת מענים ציבוריים ראויים, כמו גם הזדמנות לחדש ולשפר תשתיות ציבוריות קיימות
הצלחה גדולה נרשמה בכנס התחדשות יישובית שנערך השבוע באולם צוותא בקרית טבעון. האירוע היה בהשתתפות ראש המועצה עידו גרינבלום וצוות מנהל הנדסה במועצה. כ-170 תושבות ותושבים הגיעו לשמוע, לשאול ולהבין מה בתכנית שתוקצבה לאחרונה על ידי משרד הבינוי והשיכון והרשות להתחדשות עירונית, בהיקף של 2.8 מיליון ₪, להתחדשות אזור הרחובות שרת, כצנלסון וגורדון, בהם קיימת בנייה רוויה. 
כזכור, מתחם שרת – כצנלסון מסומן כמתחם להתחדשות בתכנית המתאר הכוללנית של קרית טבעון (תכנית שאושרה ב-2019 ועמל עלייה צוות גדול של בעלי מקצוע בתחומי התכנון. התכנית מכתיבה מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים לטווח הרחוק כאשר תאריך היעד הוא שנת 2040). בהתאם לכך, המועצה בחרה לקדם תכנית מפורטת אשר תכלול צוות יועצים נרחב ובמסגרתה ייבחנו כל המשמעויות של פרויקט מסוג זה בהן: חיזוק המבנים, היקף תוספות הבינוי, התאמות התשתיות העירוניות הנדרשות, משמעויות נופיות וסביבתיות, משמעויות כלכליות ועוד. 
בכנס שנערך הוצגה מטרת התכנית, לייצר אופק לחיזוק המבנים בשכונה ויצירת מענים ציבוריים ראויים, כמו גם הזדמנות לחדש ולשפר תשתיות ציבוריות קיימות. 
אדריכלי התכנית, משרד מזור- פירשט אדריכלים ויועצי שיתוף הציבור- חברת אורבניקס הגיעו להציג את עצמם, את אבני הדרך בתהליך הצפוי ולוחות זמנים. הובהר כי תהליך שיתוף הציבור שיקודם בשנה הקרובה יכלול סדרת מפגשים עם הציבור וצורות תקשורת שונות לקבלת מידע ולגיבוש חלופות שיוצגו להתייחסות הציבור. כמו כן, המליץ הצוות המקצועי שלא לקדם חתימות או התקשרויות מול יזמים בשלב זה עד לגיבוש המתווה התכנוני למתחם.  

ראש המועצה עידו גרינבלום: "מדובר בהליך אסטרטגי משמעותי שנותן מענה למבנים שצריכים חיזוק ולאופק התפתחותי של היישוב כולו. תודה למנהל ההנדסי, לרשות להתחדשות עירונית ולצוות התכנון".  
מהנדסת המועצה אדר' אסנת ברנדס-ברש: "אנחנו נרגשים מאוד לקדם את התכנית להתחדשות יישובית בשרת- כצנלסון. בחרנו לקדם את המתחם כעת לאור מספר יוזמות מקומיות של בניינים ותושבים, וניכר שקיים צורך בגיבוש מענה כולל. לאור הסיכוי לביטולה של תמ"א 38 נדרש לייצר אופק אלטרנטיבי כמתווה לחיזוק מבנים ולהחייאת מרקם קיים ושדרוג התשתיות הציבוריות ואנו רואים בתכנית המפורטת הזדמנות גדולה, כמובן תוך איזון נכון בין מכלול השיקולים ושמירה על צביון היישוב ועל האיכויות של השכונה". 

המצגת שהוצגה בכנס - בקישור כאן >>>>