אספת האזרחים הראשונה בישראל נערכה בקרית טבעון

בנושא: כיצד קרית טבעון יכולה להיערך להפחתה משמעותית של פסולת שהולכת להטמנה? 


בשבוע שעבר נערכה, לראשונה בישראל,  אספת אזרחים בקרית טבעון. האספה דנה בנושא: כיצד קרית טבעון יכולה להיערך להפחתה משמעותית של פסולת שהולכת להטמנה?

מה זה אספת אזרחים?
אירוע שמטרתו להפעיל את עקרונותיה של דמוקרטיה דיונית שיתופית (= דמוקרטיה דליברטיבית), זהו כלי חדשני ומצליח בו נעשה שימוש הולך וגדל בדמוקרטיות ברחבי העולם. הכלי אומץ על ידי ה-OECD כשיטה שעוזרת להפחית קיטוביות ולהגביר אמון בדמוקרטיה ובמוסדות השלטון. כלי זה נוסה מאות פעמים בהצלחה באירופה ועכשיו לראשונה מגיע לארץ, ישירות לקרית טבעון. את ההליך בחרו ראש המועצה והנהלת המועצה מתוך תפישה של שותפות ושקיפות.

איך בוחרים את חברי האספה?
נציגים מהקהילה השונות בטבעון מוגרלים אקראית, כך שהאספה תייצג את כלל פלחי התושבים בטבעון, ובפניהם מוצגת דילמה המעסיקה את הרשות. תהליך לימוד הנושא מלווה בתמיכתם של מומחים, דנים בו, ומגבשים המלצות עבור הרשות, אשר מתחייבת להגיב לכל המלצה. הבחירה האקראית במשתתפי האספה מאפשרת למגוון הקבוצות בקהילה להשמיע את קולן, ולהשפיע על קבלת ההחלטות. ההנחיה באספה מקדמת שיח מושכל ומכבד, במטרה לחזק את האמון בין האזרחים לבין הרשות.
קצת רקע על הנושא עליו דנו במפגש: בישראל כ80% מהפסולת מוטמנת ללא כל שימוש חוזר, אחוז גבוה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD. להטמנת הפסולת השלכות סביבתיות קשות כגון זיהום קרקע ומקורות מים, ותרומה להתחממות הגלובלית על ידי פליטת גז מתאן. גם במישור הכלכלי, הטיפול בפסולת הוא אחד הסעיפים התקציביים היקרים בכל רשות מקומית.
קרית טבעון מבקשת לעשות רפורמה בתחום הטיפול פסולת ולעבור למודל חדשני של כלכלה מעגלית – בה הפסולת הופכת ממטרד למשאב ריווחי ולא מזהם. מאחר והרפורמה העוסקת בנושא  "הטיפול בפסולת" תשפיע באופן יומיומי על חיי התושבים המתגוררים בקרית טבעון, המועצה מבקשת לקיים אספת אזרחים, על מנת לשתף את התושבים בגיבוש הפתרונות והתהליכים המתאים לקהילה.
במפגש שנערך, ראשון מתוך סדרה של מפגשים שיתקיימו עד ה 9 במאי, ובמפגשים הבאים ידונו תוך למידה והקשבה בקבוצות עבודה ויגיעו בסוף התהליך לנייר עמדה והמלצות למועצה, שהתחייבה להגיב להמלצות תוך זמן סביר ובשקיפות מלאה לציבור.

האירוע התקיים בהשתתפות ראש המועצה עידו גרינבלום, סגנית ראש המועצה נאוה סבר  - שותפה בוועדת ההיגוי ובוועדת המומחים של האספה, קבוצה אזרחים תושבי טבעון, אנשי מרכז השל החברים בוועדת ההיגוי של "היוזמה לאספת אזרחים", ג'קי בן יקר - מנהל אגף התפעול וכן אורחים ומרצים נוספים.

מנהל אגף תפעול, ג'קי בן יקר: "הדרך לעשות רפורמות רחבות שמשפיעות על התושבים  הינה דרך שיתוף ציבור ורתימתו, ולטעמי זו מטרת העל והמפתח להצלחה.
כסיכום ביניים, שני המופעים שהתקיימו עד כה היו מקצועיים ואורגנו באופן מופתי.
אני מצפה לקבל בסוף התהליך המלצות מקצועיות ופרקטיות לשאלה כיצד ניתן לצמצם הטמנה פסולת ומה המשמעויות לקרית טבעון.
אני מברך על האספה וחושב שמדובר באירוע מכונן שיכול להשפיע לטובה על היישוב בטווח הבינוני והארוך".

סגנית ראש המועצה ויו"ר ועדת משנה לקיימות נאוה סבר: "קרית טבעון נבחרה מבין 22 רשויות שנגשו לקול הקורא של מרכז השל, לקיים בה את אספת האזרחים הראשונה בישראל, הליך דמוקרטי המקובל במדינות שונות באירופה. זהו צעד משמעותי בתפיסה הניהולית של המועצה, מבחינת שיתוף ושילוב האזרחים בקבלת החלטות והובלת תהליכים בישוב. במדינות אחרות הצליחו אספות אזרחים להוביל לשינוי הליכים וחוקיים משמעותיים, כגון אספת האזרחים באירלנד שהביאה קבלת חוק ההפלות במדינה.  
הסוגייה בה עוסקת האספה נבחרה מאחר וזהו הנושא המשמעותי ביותר המעסיק את תושבי טבעון, על פי סקרי שביעות רצון שנערכו בישוב. מבחינה כלכלית הטיפול בפסולת מהווה נטל תקציבי משמעותי בכל רשות מקומית. מעבר למודל חדשני של כלכלה מעגלית יאפשר להפוך את הטיפול בפסולת למשאב ריווחי, ובנוסף יאפשר לטבעון לתרום למזעור משבר האקלים העולמי. 
בנוסף ל 60 מתושבי טבעון שנבחרו רנדומלית להשתתף בתהליך הכולל של אספת האזרחים, יתקיים ב 14.3 ערב פתוח אליו מוזמנים כל התושבים והתושבות המעוניינים להביע את עמדתם בנושא, כחלק מגיבוש הפתרונות שיוצגו למליאת המועצה".