ראיון עם סיון לוי גזברית המועצה ועם סיגלית עין קדם מ"מ ראש המועצה 

אושר צו הארנונה לשנת 2022


בישיבת מליאה המועצה שנערכה השבוע בקרית טבעון, אישרו חברי המליאה את צו הארנונה לשנת 2022. עוד קודם לכן, משרד הפנים הורה על העלאה של הארנונה בכל הרשויות בארץ, העלאה בשיעור של 1.92%. הרשות המקומית אישרה בקשה להעלאה חריגה (בנוסף לשיעור ההעלאה שנקבע בחוק) בשיעור של 3.0% למגורים וכן בשיעור אף גבוה מכך לחוות המיכלים, כך שסך הכל, עבור שני הנ"ל הארנונה תעלה בשנת 2022 בחמישה אחוזים (5%) ואף יותר לחוות המיכלים.
מתוך רצון להקל על העסקים המקומיים, מליאת המועצה בחרה שלא להשית העלאה גם עליהם ואף הגדילה לעשות והחליטה לבקש עבור העסקים מקומיים, הפחתה גם של רכיב העלאת החובה שבסמכות המדינה. 
יש לציין כי שיעור הארנונה למגורים בקרית טבעון הוא בין הנמוכים בקרב יישובים ברמת סוציואקונומית דומה ובקרב יישובי הסביבה בכלל. 

יש לכם שאלה בנושא הארנונה לשנת 2022? כל המידע וכל התשובות בראיון קצר עם סיון לוי, גזברית המועצה וסיגלית עין קדם, מ"מ ראש המועצה וממונה על התקציבים במועצה:
סיון, למה אנחנו מעלים ארנונה ? 
קרית טבעון היא יישוב במדרג סוציואקונומי 9, ללא אזורי תעסוקה וללא מקורות הכנסה נוספים מלבד חוות המכלים (מקור הכנסה שאיננו רוצים ביישוב ופועלים להוציאו). במחקר השוואתי שערכנו, ראינו שהארנונה למגורים בקרית טבעון היא נמוכה באופן יחסי ליישובים במדרגים הסוציואקונומיים כמו שלנו. בנוסף, בגלל שמדובר ביישוב ותיק באופן יחסי, הרי שמספר הזכאים/ות להנחה בארנונה הוא גבוה מאוד. על מנת לספק את איכות המחייה שאנחנו רוצים ביישוב כמו קרית טבעון ולספק לתושבים/ות שירות מעולה, ללא מקורות הכנסה חיצוניים, יש צורך בהעלאת הארנונה אחת לתקופה, זה פשוט המהלך הנכון והאחראי לעשות. 

סיון, על מי תחול העלאת הארנונה? 
בקשתנו להעלאת הארנונה תחול על בתי מגורים ועל חוות המכלים. לגבי עסקים קטנים - בחרנו לבקש שלא להחיל את שיעור ההעלאה שנקבע בחוק.

סיגלית, בתור נציגת הציבור האמונה על הכנת התקציב השנתי: מדוע המהלך היה הכרחי?
כפי שגזברית המועצה כבר ציינה ,קרית טבעון הינו ישוב בדרוג סוציואקונומי גבוה, עם תושבים בעלי תודעה גבוהה לשרות לו הם זכאים החל בנראות היישוב, התשתיות שלו, ההשקעה בחינוך הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הפדגוגי ואני שמחה על כך.
יחד עם זאת מבנה ההכנסות של הרשות הינו כזה המושתת בעיקר על הכנסות עצמיות ובעיקרן ארנונה – משמע הדבר שכשאנו רוצים להשקיע בשירותים שפרטתי לעיל אנו חייבים למצוא את המקור התקציבי להוצאות אלה- חלק מהמקורות התקציביים ולא רק הינם תשלומי הארנונה.
מקורות נוספים ומשלימים לגיוס הון זה הינם ,מימון בנקאי – בצורה אחראית ומבוקרת.
וגיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים -כל העוסקים בנושא התקציב ובראשם ראש המועצה כבר פתחו מיומנויות לא מבוטלות במיצוי תקציבים ממשרדים ממשלתיים - והצצה מרפרפת בבסיסי התקציב בהשוואה רבת שנים תוכיח זאת מבלי להכביר מילים.

סיגלית, לא נכון היה לבחון תחילה התייעלות פנימית ורק לאחר מכן ,  להשית העלאה על התושבים?
בניגוד לסברה ש"הכי קל להכניס יד לכיס התושב" - לעניות דעתי זה הכי קשה, בטח לנבחר ציבור.
המהלך אותו אישרה הנהלת המועצה לאחר דיוני עומק הוא בעיני סופר אמיץ ואחראי, בטח מהנהלה שמייצגת את הציבור והגיעה לקונצנזוס לאחר מחשבות רבות.
מהלכי התייעלות פנימית הינם מהלכים שאנו שוקדים עליהם לאורך כל השנה והרבה מהם כבר יצאו לפועל ורבים נוספים נמצאים בשלבי בדיקה.
רבים האנשים שנוטים לבחון יעילות במס משרות ,ובהיקפי שכר – זו טעות רווחת בקרב הציבור הרחב ואני יכולה להבין מאיפה זה נובע.
יחד עם זאת, מי שיבחר להתנהל בחוסר אחריות יכול לעשות זאת על נקלה תוך כדי הקטנת משרות .לדוגמא, לא מעט עובדי נקיון ותחזוקה ניתן להחליף בעובדי קבלן משנה – דהיינו מס לא מבוטל של משרות הופכות להיות שורה אחת של ספק – זה בהכרח יעיל יותר ? ממש לא .
ואם אכלסנו שכונה חדשה ,בנינו בתי ספר ואשכול גנים ומעונות יום ,ובהם אבות בית ,סייעות ,מזכירות בהכרח גדלנו במשרות – זה הופך מהלך כזה ללא יעיל? לא נכון?
תוספת עובדי גינון שהביאו לשיפור מהותי בתאי הגינון בישוב – נכון או לא נכון?
ולכן אני אומרת ,כל משרה חדשה צריכה לידון לגופו של ענין ולהיבחן במספר היבטים של עלות מול תועלת.
התייעלות יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של נושאים ודרכים.

סיגלית, למה הכסף מיועד?
תוספת ההכנסה הצפויה מהעלאת הארנונה תשמש את היישוב במתן שירותים ברמה גבוהה יותר לתושבים ומענה לצרכיהם בחינוך הפורמלי והאפורמלי, תרבות פורצת דרך, שירותים חברתיים, ניאות היישוב ,ניקיון, ביטחון ובטיחות, השקעות ברחבי היישוב במתקנים לרווחת התושבים בתשתיות הדורשות התייחסות מידית ועוד.
האתגרים העומדים לפתחנו משמעותיים ודורשים תקציבי פיתוח בהיקפים של מיליונים רבים, תוך כדי שאנו שומרים על עצם היותנו ראשות איתנה גם אם לא עשירה.
אגב, היקף ההשקעות קצרות הטווח וארוכות הטווח נידון מדי שנה בישיבות התקציב וכך יעשה גם השנה בדיוני התקציב לקראת שנת 2022

סיגלית, איך שומרים על המשפחות החלשות? 
כל ההנחות המגיעות לזכאים/ות ימשיכו להתקיים על פי כל הכללים והקריטריונים, כבעבר. לטובת התושב מגוון אפיקים העומדים לרשותו דרך השירותים החברתיים ,ועדת הנחות ארנונה ובהם גם מדיניות הדלת הפתוחה של ראש הרשות .

סיון וסיגלית, אחרי הקורונה משפחות רבות עדיין בקשיים, זה באמת הזמן המתאים? 
סיון: אכן הציבור "ספג" בשנה האחרונה מכה בעקבות הקורונה. אולם  לדעתי,  קיימת משמעות רבה במיוחד לשירותים הציבוריים והיא באה לידי ביטויי דווקא בעתות משבר. הכנסות הארנונה מאפשרות למועצה לספק לתושבי המועצה המקומית קרית טבעון מענים הכרחיים ברמה טובה מאוד וכן את היכולת להשקיע משאבים במקומות שבהם הם נדרשים יותר מאשר במקומות אחרים ולסייע איפה שצריך. אני מברכת את ראש המועצה, עידו גרינבלום, על האחריות הציבורית שגילה.

סיגלית: הקורונה גבתה מאתנו מחיר תקציבי לא פשוט בשנה החולפת וכפי שראיתם אנו נערכים לעזרה נוספת לעסקים המקומיים שהם הנפגעים העיקריים מהמשבר לצערי עושה רושם שהדרך ליציאה מהמשבר הינה ארוכה ויכולה להימשך תקופה לא מבוטלת 
את מתן השירותים לתושב אנחנו צריכים לספק בצורה רציפה ובעיתות משבר אף מעבר לכך . ראו ההיערכות המדית של בתי הספר במהלך הקורונה באמצעות הרשות החל באספקת מחשב לכל תלמיד שנזקק לכך, מתן עזרי הוראה למורים ,מצלמות בכיתות והתאמת היכולות הדיגיטליות של תשתיות התקשורת בבתי הספר – כל זה דרש ממון לא מבוטל. ברוח התקופה אנחנו נערכים להתאמות נוספות וכאמור נדרשים להיערך לכך בצורה מיטבית.

סיגלית, האם המועצה מבצעת מהלכים לייצר מקורות הכנסה מעבר לארנונה ?
אנחנו מקדמים אזור תעסוקה של מעל 100,000 מ"ר בסמיכות לצומת ג'למי, עליו כבר סיפרתי בעבר. הקרקע היא קרקע שהועברה אלינו ממועצת זבולון (בהסכם ובהבנות בינינו לבינם), התכנית כבר הופקדה , ובשנים הקרובות אנונראה שינוי משמעותי בתמהיל ההכנסות היישובי. הקמת אזור התעסוקה תאפשר לנו יותר גמישות תקציבית, יותר פיתוח ביישוב ותאפשר לנו  אופק ברור גם להוצאת המכלים. 
האם די בכך?
לא. אנו בהחלט שוקדים על יצירת מקורות הכנסה נוספים בכדי שנוכל לפעול לשדרג השירותים לתושב בהתמדה.

עידו גרינבלום ראש המועצה: "לפעמים הדבר הנכון לעשות הוא לא בהכרח הדבר שקל יותר לעשות. אני גאה בהנהלת המועצה שקיבלה החלטה אחראית אשר צופה פני עתיד ואני רוצה להודות להם על כך.
אני רוצה להודות גם לסיגלית עין קדם, ממלאת מקומי ולסיון לוי גזברית המועצה, שלמדו את החומר על בוריו, ערכו מחקר השוואתי ועזרו לנו להגיע להחלטה המושכלת ביותר והנכונה ביותר ובעיקר אני רוצה להודות לתושבות ולתושבים על הבנת המורכבויות ועל התמיכה. נעשה ונצליח".