דלג לתוכן העמוד

רוצים לשנות משהו בסביבה? להשפיע?

זו ההזדמנות שלכם!

תושבי קרית טבעון מוזמנים להציע הצעות לפעילויות לקידום השמירה על הסביבה

מועצה מקומית קרית טבעון בתמיכה של המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף איגוד ערים מפרץ חיפה – הגנת הסביבה מזמינים קבוצות תושבים להגיש קול קורא ראשון מסוגו לפרויקטים קהילתיים סביבתיים.

אם אתם תושבי המועצה הרוצים לשפר את איכות החיים והמרחב הציבורי ברחבי המועצה ויש לכם רעיון למיזם סביבתי זו ההזדמנות לפנות אלינו ולהגיש בקשה לתמיכה במסגרת הקול קורא.

מטרת הקול הקורא

מטרת קול קורא זה לעודד ולאפשר יוזמות של  קבוצות תושבים הפועלות לקדם ערכי שמירה על הסביבה, תוך חיזוק החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמעורבות.

מי רשאי להגיש?

קבוצות תושבים הפועלות לפחות שנה ומוכרות למועצה (ועדות איכות הסביבה, פורום נשים, קבוצות מתנדבים בתחומים שונים ועוד). אין צורך ברקע בתחומי הסביבה.

תנאי סף

 • המיזם הינו מיזם חדש ולא ממשיך מיזם קיים.
 • המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט קהילתי חברתי.
 • בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה , יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע מועצה מקומית קרית טבעון והמשרד להגנת הסביבה.
 • הגשת הצעה על פי הנחיות המופיעות בהמשך.

 

היקף התקציב

 • ההצעות הנבחרות יתוקצבו החל מ- 10,000 ₪ ועד סכום של 30,000 ₪  להצעה.
 • מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
 • התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.
 • לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם. הצהרה על ביצוע עבודה עצמית אינה תחליף לחשבונית בשום מקרה.
 • התמיכה תינתן ממרץ 2023 ועד סוף שנת תשפ"ג.

 

כיצד להגיש?

על הקבוצה המגישה לכלול בהצעה:  

 1. שם הקבוצה – יש לפרט שמות, מיילים וטלפונים של שני חברים המובילים את המיזם.
 2. הוכחת תושבות בטבעון- יש לצרף צילום ת.ז +ספח לכל משתתף.
 3. רקע קצר על הקבוצה ותיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנה האחרונה. 
 4. הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.
 5. תיאור הפרויקט המוצעהתיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
 1. ייחודיות הרעיון וחשיבותו
 2. תיאור המיזם כולל ההיבטים הפיזיים – תשתית וההיבטים הקהילתיים חברתיים.
 3. מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה (בזמן התכנון, ההקמה והשימוש)
 4. תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן. מה התחזוקה הנדרשת וכיצד ניתן לקיימה?
 5. אבני דרך לביצוע ולוח זמנים כולל שלבים לתכנון, ביצוע ולהפעלה
 1. פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע

 

אמות מידה לשיפוט:

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט:

 • ניסיון העבר של הקבוצה  וחבריה, זמן קיום הקבוצה – עד 20 נקודות.
 • מספר התושבים המעורבים במיזם והיקף מעגלי ההשפעה הקהילתיים (מס' תושבים, פעילות רב דורית, פעילות פנים יישובית, חיבורים בין יישובי, חיבורים חוצי סקטורים במועצה) – עד 20 נקודות.
 • נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב – עד 20 נקודות.
 • תוכנית לפעילות הקהילתית במיזם והמשכיותה – עד 20 נקודות
 • תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך – עד 20 נקודות.

 

את ההצעות יש להגיש ל- [email protected]  עד לתאריך 20.02.2023

 

ההצעות יבדקו על ידי ועדה שתורכב מנציגי הרשות ונציגי המשרד להגנת הסביבה .

 

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, ניתן לפנות  אל  שני אוסטרייכר, מנהלת מחלקת קיימות וסביבה.
 

מייל : [email protected]

טלפון: 04-9537174