אנא קראו בעיון את ההקדמה:


יש להגיש את טופס הבקשה, שכל שדותיו מולאו, במעמד הרישום המקוון באתר המועצה (בתקופת הרישום בלבד)

כיתות א'

ניתן להגיש טופס זה בתקופת הרישום בלבד. יש למלא את טופס הבקשה בעת הרישום המקוון לכיתה א' באתר המועצה. בקשות לשיבוץ לביה"ס  "שקד" ידונו רק על סמך טופס זה. כל מסמך אחר אינו רלוונטי לשיקולי השיבוץ. טופס זה שכל שדותיו מולאו הינו הכרחי לטובת השתתפות בהגרלה, עבור מי שעומד בקריטריונים לכניסה להגרלה.

כיתות ב'-ח'

         ניתן להגיש טופס זה בתקופת הרישום שתתקיים בתאריכים: 24.03-10.04.24
חשוב לנו לציין כי כבר כעת צפי הקליטה לבית הספר יסודי שקד בשכבות ב' ומעלה הינו קטן ביותר. יש לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הבקשה
 

מידע על בית הספר

בית ספר שקד הינו בי"ס ממלכתי ייחודי הפועל ברוח תפיסתו החינוכית חברתית של רודולף שטיינר. תכנית הלימודים ואופן ההוראה נובעים מהבנה עמוקה של התפתחות הילד וצרכיו בכל גיל  על פי תמונת האדם וההתפתחות הילד האנתרופוסופית.

ישנה חשיבות רבה להלימה בין הנעשה בבית הספר לבין החינוך בבית, הדבר הכרחי לקליטה מיטיבה של הילד בבית הספר ולהמשך התחנכותו במסגרת זו .  

הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת.

בית ספר האנתרופוסופי "שקד" מהווה בית ספר עוגן עבור הגנים האנתרופוסופיים בטבעון – שקד, לילך, אורים, אלרואי וגן אלה. בין שאר תושבי טבעון המבקשים להשתבץ בביה"ס "שקד" לכיתה א' שאינם מהגנים המזינים תערך הגרלה על בסיס פרמטרים שמפורטים בחוברת הרישום באתר המועצה.
 

חשוב: ההרשמה הינה דרך אתר המועצה בלבד. להרשמה דרך בית הספר אין תוקף
חשוב: הורים לעולים לכיתה א', אשר לא יבצעו רישום בתקופת הרישום (17.01-31.01.24) יאבדו את זכותם להשתתף בהגרלה וילדם ישובץ על פי שיקולי המערכת
על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם