אני מבקש/ת לבטל את רישומו/ה של בני/בתי לגן המועצה לשנת הלימודים תשפ"ד – 2023

ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.12.2020 - 1.1.2018 מחויבים להירשם לגן מועצה על פי נהלי חוק חינוך חובה. אם ברצונכם לרשום את ילדכם לגן פרטי עליכם למלא את הטופס הבא. הבקשות ידונו במהלך חודש יוני ותשובות תנתנה עד סוף חודש יולי 2023

פרטי הילד/ה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה
הצהרה
הצהרה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported