אני מבקש/ת לבטל את רישומו/ה של בני/בתי לגן המועצה לשנת הלימודים תשפ"ה 2024

ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1.1.2019-31.12.2021 מחוייבים להרשם לגן מועצה על פי נהלי חוק חינוך חובה. אם ברצונכם לרשום את ילדכם לגן פרטי, המוכר לצורך חוק לימוד חובה על פי נהלי משרד החינוך, עליכם למלא את הטופס הבא. הבקשות יידונו במהלך חודש יוני ותשובות תנתנה עד סוף חודש יולי 2024

פרטי הילד/ה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה
הצהרה
הצהרה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported