אני מבקש/ת לבטל את רישומו/ה של בני/בתי לגן המועצה לשנת הלימודים תשפ"ג – 2022

ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.12.2019 - 1.1.2017 מחויבים להירשם לגן מועצה על פי נהלי חוק חינוך חובה. אם ברצונכם לרשום את ילדכם לגן פרטי עליכם למלא את הטופס הבא. הבקשות ידונו במהלך חודש יוני

פרטי הילד/ה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה
הצהרה
הצהרה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported