ליד מקום המגורים ובהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד - 1933

סטטוס (חובה) שדה חובה
מסמכים נדרשים:
 1. צילום אישור אחוזי נכות מאת רופא מוסמך עפ"י דין (ממשרד הבריאות / ביטוח לאומי / משרד הביטחון). 
  במידה שהמבקש מתחת לגיל 3 או מעל גיל 67 , יש להציג במקום הנ"ל חוות דעת רופא מומחה, בה תצוין הבעיה הרפואית המעידה על המוגבלות בניידות (בהתאם למפורט בדף ההסבר הנלווה). 
 2. צילום תג חניה לנכה. 
 3. צילום דף תעודת זהות שבו מצוינת כתובת מגורים.
 4. צילום רישיון נהיגה. 
 5. צילום רישיון רכב - הרכב רשום כרכב נכה. 
במידה שהמבקש אינו הנוהג, יש להוסיף מסמכים כדלקמן:
 1. צילום דף תעודת זהות שבו מצוינת הקרבה המשפחתית וכתובתו של הנוהג ברכב (כתובת המגורים של הנוהג ברכב ושל הנכה צריכה להיות כתובת זהה). 
 2. צילום רישיון נהיגה של הנוהג ברכב. 
הצהרה, בחר אחד או יותר מהסעיפים מטה (חובה) שדה חובה
 • המקום הנ"ל ישמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.
 • הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכו').
 • במידה שלא אזדקק למקום החניה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך בכתב לאלתר למנהל ההנדסה במייל [email protected] או בפקס 04-9931496
Browser not supported