סקר שביעות הרצון בקרית טבעון - גאוה מקומית 
שביעות רצון גבוהה מתפקוד המועצה וראש המועצה 

גאים להציג בפניכם את סקר שביעות רצון בקרב תושבי קרית טבעון לשנת 2020 . המועצה  קיבלה בימים אלה את תוצאות הסקר אותו ביצעה באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה, מכון סקרים ומחקר ותיק אשר ביצע גם את סקר שביעות הרצון שנערך בשנה שעברה.  הסקר נועד לבחון את מידת שביעות רצון התושבים מהשירותים שהמועצה מעניקה ולשמוע דעתם על פעילויות המועצה השונות. ממצאי הסקר משמשים את הרשות כנייר עבודה, בשאיפה לשפר וליעל תהליכים, אחת לשנה.

לדברי סמנכ"ל גיאוקרטוגרפיה אלי משולם: "בבחינת ממצאי המחקר הנוכחי ובהשוואה לממצאי המחקר שבוצע לפני כשנה, ניכרת עלייה משמעותית בשביעות רצון תושבי מועצת קרית טבעון מהיבטים שונים הקשורים עם שירותי המועצה, וזאת לרבות שביעות רצון גבוהה יותר בתחומים כגון: תחזוקה, ניקיון, חניה, חינוך, פיקוח ואכיפה ורמת הבטחון האישי". עוד הוסיף משולם כי: "במסגרת המחקר נבחנה גם שביעות הרצון הכללית של התושבים מתפקודו של ראש המועצה עידו גרינבלום, כאשר גם בהקשר זה ניכרת עליה, ואף מובהקת, בשיעור התושבים המביעים שביעות רצון".

ראש המועצה עידו גרינבלום: "בראש ובראשונה אני רוצה להודות לתושבות והתושבים על הבעת אמון משמעותית במה שאנחנו עושים כאן בשנתיים האחרונות. הסקר מלמד שתושבי היישוב רואים שינוי, מרגישים שינוי ומעריכים אותו. התפיסה שאותה אנחנו מובילים במועצה, תפיסה של שותפות והקשבה לתושב, באה לידי ביטוי גם בסקר הזה. אנחנו מאמינים שתושבי קרית טבעון יודעים להגיד במדויק מה פועל טוב וממה הם מרוצים והיכן המקומות בהם יש להשתפר. הסקר הוא כלי אפקטיבי עבורנו ללמוד ולהסיק מסקנות. נדע להמשיך ולחזק את הדברים הטובים  ולשפר את הנקודות שעלו כמוקדי שיפור. תודה לצוות המקצועי על הובלת הסקר ועל העשייה היומיומית, ולתושבים והתושבות שהשתתפו בו".

בהתאם למדיניות השקיפות של המועצה, ניתן למצוא את הסקר באתר.

סקר שביעות רצון 2020

ממצאים עיקריים בסקר:

תפקוד כללי של המועצה ותפקוד ראש המועצה, עידו גרינבלום

רוב מוחלט הביעו שביעות רצון מתפקודו של ראש המועצה ושביעות רצון כללית מתפקוד המועצה.

מרבית התושבים ציינו כי היו בוחרים מחדש להתגורר ביישוב וגם היו ממליצים לחברים או מכרים לעבור לגור ביישוב. מדובר בעלייה בהשוואה ל-2019, הגם שכבר אז הנתונים היו גבוהים בסעיפים אלו.

חינוך (פורמלי ובלתי פורמלי) ומענה ופעילויות לאזרחים הוותיקים
רוב ההורים לילדים הנמצאים במערכת החינוך ביישוב, מביעים שביעות רצון ממערכת החינוך ובהשוואה לסקר 2019 אף ניכרת עלייה מובהקת, הן ביחס לאיכות ורמת החינוך, והן ביחס לתחזוקה והטיפוח של מוסדות החינוך.


גם בתחום של מענה ופעילויות לאזרחים ותיקים, נרשמה שביעות רצון בקרב רוב העונים, מהפעילויות ומהמענה הניתן עבור אזרחים ותיקים בכלל  ובתקופת הקורונה בפרט. בהקשר זה יצוין כי קרוב לשני שליש מהתושבים הביעו שביעות רצון מאופן ניהול משבר הקורונה בקרית טבעון, כמו גם מההסברה והעדכונים השוטפים שביצעה המועצה.

תחזוקת היישוב, ניקיון, ביטחון אישי ואכיפה

נמצא כי רוב הנשאלים הביעו שביעות רצון גבוהה בכל הקשור לתחזוקת הכבישים, הכיכרות והמדרכות שביעות הרצון הגבוהה ביותר נמדדה בתדירות ואופן פינוי פחי האשפה והגזם  ורוב התושבים מרוצים מניקיון וטיפוח הרחובות, השטחים הפתוחים, השטחים ירוקים והגינות הציבוריות.

בכל הקשור לפיקוח, אכיפה, טיפול בנושא בע"ח ופיקוח ואכיפה בכל הקשור למניעת לכלוך והשלכת אשפה, ניכר כי ביצועי המועצה בתקופה הנוכחית טובים יותר.

מוקד
רוב התושבים שפנו למוקד מדווחים על שביעות רצון מהשירות שקיבלו במהלך פנייתם.

כשני שלישים מהפונים למוקד הטלפוני מביעים שביעות רצון מהמקצועיות והאדיבות של נציגי המוקד,

ורובם אף מביעים שביעות רצון מאיכות הטיפול בפנייה.

* איכות הטיפול בפנייה הוגדרה כ: "טופלה כמו שצריך, באופן יעיל, טוב, ובפרק זמן סביר".