ביטול פרסום
הננו להודיע כי פרסום ראשון בדבר הזמנה להגיש בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור – המועצה המקומית קריית טבעון לגבי מבנה בתחום המועצה המקומית קריית טבעון לצרכי מתן שירותים לאוכלוסייה הבוגרת, בתמורה סמלית, בוטל.

להלן פרטי המבנה  הידוע כ:

  1. גוש 10607 חלקה 40 בשלמות
  2. גוש 10607 חלק מחלקה 16
  3. גוש 10607 חלק מחלקה 14
  4. גוש 10478 חלקה 128 בשלמות
  5. גוש 10478 חלקה 33 בשלמות

המהווים קומפלקס מבנים ברחוב אורנים פינת סמטת הלבנה והידועים כמבנה "עמותת שלהבת".

 

עידו גרינבלום, ראש המועצה

             קרית טבעון