טבלת אנשי קשר - בטחון, חירום ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הילה חלואני מזכירת מחלקת ביטחון ופיקוח 04-9539279 [email protected]
הילה חלואני מזכירת מחלקת בטחון ופיקוח 049539279 [email protected]
אלי זיו מנהל מחלקת בטחון ופיקוח 04-9539267 [email protected]
אלייה יהודה קב"ט מוסדות חינוך ואחראית תחום חירום 04-9537169 [email protected]