תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

1. הוראת קבע - אופן תשלום זה הנו מומלץ וחסכוני לתשלומי המיסים. כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד.
ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם ימצא בכך צורך. הוראת קבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל.

לטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - לחץ כאן!
לפני מילוי הטופס יש לוודא שנמצא מספר משלם ומספר נכס.