אנו מאמינים כי המקום הטבעי לנערים ונערות הינו עם קבוצת השווים ובמסגרת חינוכית הפורמלית. על כן קליטת נערים ונערות ליחידה לקידום נוער נעשית לאחר תהליך בירור מעמיק למיצוי אפשרויות בתוך המסגרות הפורמליות. היחידה מיועדת בראש ובראשונה לתושבי טבעון ובמידת האפשר ועל פי התאמה יתקבלו תלמידים מישובים אחרים.

תהליך הקבלה ליחידה:

ריכוז וטיפול בפניות ליחידה לקידום נוער נעשית על ידי קב"סית במחלקת החינוך במועצה המקומית קרית טבעון. הקב"סית עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מנהל/ת היחידה לקידום נוער ותהליך הקבלה נעשה בוועדה משותפת ובשיתוף והנחיית הפיקוח המחוזי במשרד החינוך.

*לא יתקבלו פניות ישירות של הורים אלא על ידי יועצת בית ספר (עבור תושבי טבעון) או קב"סית במחלקת החינוך ברשות בה מתגורר/ת הנער/ה. אין לפנות ישירות למנהל/ת היחידה אלא באמצעות הקב"סית.

שלבי התהליך

א.מילוי טפסי הפניה- שלב חובה על מנת להתחיל תהליך

  • תושבי טבעון

  1. טופס הפניה על ידי יועצת בית ספר בהתאם להנחיות המופיעות כאן וצירוף מסמכים בהתאם להנחיות (להטמיע קישור למסמך מקוון ששלחתי את הפרטים שלו במסמך נפרד)
  2. טופס בקשת הורים לקבלה ליחידה לקידום נוער היל"ה המופיע כאן צירוף מסמכים בהתאם להנחיות.
  3. טופס וויתור סודיות ימולא על ידי ההורים ומופיע כאן.
  • תושבי חוץ (בשנת הלימודים תשפ"ג, שנת הקמה של היחידה לא נקלוט תושבי חוץ)

  1. טופס הפניה על ידי קב"ס/ית ברשות בהתאם להנחיות המופיעות כאן וצירוף מסמכים בהתאם להנחיות (להטמיע קישור למסמך מקוון ששלחתי את הפרטים שלו במסמך נפרד)
  2. טופס בקשת הורים לקבלה ליחידה לקידום נוער היל"ה המופיע כאן צירוף מסמכים בהתאם להנחיות.
  3. טופס וויתור סודיות ימולא על ידי ההורים ומופיע כאן.

ב.שיחת הכרות וראיון עם הנער/ה והוריהם יחד עם יועצת בית הספר, קב"סית מחלקת החינוך בטבעון, מנהל/ת יחידת הנוער וצוות היחידה ובמקרה של תושב חוץ הפגישה תעשה בנוכחות קב"סית הרשות בה מתגורר/ת הנער/ה.

ג.במידת הצורך השלמת מידע מגורמים שונים וחומרים נדרשים נוספים.

ד.שקילת הנתונים העולים מתוך התהליך וקבלת החלטה לגבי קבלה לתוכנית.

ה.במידה והוחלט לקבל את הנער/ה לתוכנית נבנית תוכנית התערבות אישית מותאמת.