• המחלקה לשירותים חברתיים  מעמידה לטובת האזרחים קו חם אשר יופעל
  על ידי עובדים סוציאליים  ומתנדבי המחלקה בין השעות 8:30-18:00
  בטלפון מספר: 052-6245577

  לאחר השעה 18:00 הקו יופעל דרך המוקד העירוני  106

 • קו מיוחד לאזרחים ותיקים ובני משפחה מטפלים בטלפון  052-5825544,
  עו"ס המדור לאזרחים ותיקים תסייע במתן מענה לצרכים שיופנו כגון: מזון, רכישת תרופות, פעילות פנאי וכדומה.

 • הבית של האזרחים הוותיקים, שלהב"ת
  לזכאי חוק סיעוד בתמורה ליחידת סיעוד מציע שירותים נרחבים בתחום אספקת מזון, ערכת תעסוקה עד הבית, ביקור מטפלת בבית מיצוי זכויות, קהילה תומכת, לחצן מצוקה ועוד.
  נא לפנות בטלפון  049535750,  049833255.