מחלקת הפיקוח אחראית על יישום ואכיפת חוקי העזר העירוניים

תפקיד פקחי מחלקת הפיקוח

 1. פיקוח ואכיפת חוקי העזר העירוניים בנושאי איכות הסביבה (התשס"ח 2008) וחוק שמירת הנקיון (התשמ"ד 1984) .
 2. מניעה ואכיפת השלכת פסולת, אשפה וגזם על ידי תושבים, קבלנים ובעלי עסקים.
 3. מניעה ואכיפת הצבת שילוט בלתי חוקי ומניעת זיהום חזות העיר.
 4. מניעה ואכיפת פגיעה במראה ובחזות הנקייה של בתי המגורים, מרכזי המסחר ומוסדות הציבור בעיר.
 5. מניעה ואכיפת פגיעה בסדר ובניקיון חדרי האשפה במוסדות חינוך, במרכזי מסחר ובבתי מגורים.
 6. מניעה ואכיפת השלכת אשפה ברשות הרבים על ידי תושבים או עוברי אורח כמו השלכת אשפה  מרכב או על ידי הולכי רגל.
 7. מניעה ואכיפת השלכת פסולת בניה בפאתי העיר על ידי תושבים /קבלני שיפוצים / קבלני בנין,  הפועלים בעיר ומניעת השלכת פסולת בניה שהגיעה ממקום אחר בארץ.
 8. איתור מפגעי תשתית ומפגעים אחרים ברחבי העיר והעברתם לטיפול מחלקות העירייה, פיקוח על תיקון הליקויים וסילוק המפגעים.
 9. אכיפת חוק העישון ומניעת עישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון (התשמ"ג 1983)

פיקוח ואכיפת חוק ומדיניות רישוי עסקים:

 • פיקוח ואכיפת פתיחה וסגירת בתי העסק על פי החוק.

 • פיקוח ואכיפה על הוצאת סחורה למכירה.

 • הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק, על פי התרי רישוי עסקים.

 • אכיפת חוק העזר בנושא סגירת בתי עינוג בימי זיכרון לאומיים.

 • אכיפת חוקי העזר בנושא מניעה וסילוק מפגעים משטחים פרטיים להם נגישות וסכנתפגיעה פיזית או תברואתית לציבור (כמו במשטחי חניה, גינה וכד').

 • סילוק רכב נטוש וגרוטאות מרחובות העיר בהתאם לחוק ועל פי תהליך מוסדר שמשכו כ-90 יום.

 • מניעת ונדליזם נוער והפרעות מנוחה באמצעות סיורים בשעות היום והלילה. 

 • מניעת ציור גראפיטי, השחתת רכוש העירייה וכד'.

 • מניעה ואכיפת הפרעות מנוחה על ידי עסקים (כמו פריקת סחורה בניגוד לחוק בשעה מוקדמת בבוקר או מאוחרת בלילה.

 • מניעה ואכיפת גרימת נזקים בשטחים הציבוריים ברחבי העיר , בפארקים, בתוך הקריה ובפאתיה.

 • מניעה ואכיפת הבערת אש בשטחים ציבוריים, לרבות על מדרכות ואיי תנועה כגון: הפעלת מתקני גריל מכל סוג שהוא, מדורות, חימום אמצעי איטום גגות וכד'.

 • פיקוח ואכיפת חפירות והקמת התשתיות בעיר על ידי קבלנים באמצעות התרים בלבד.

 • פיקוח, מניעה ואכיפת השחתת צמחיה , נוף ומערכות הגינון הציבוריות.

 • מניעת רוכלות בלתי חוקית בעיר.

 • מניעה ואכיפת חוק העזר למניעת רעש והפעלת כלים כבדים בשעות המנוחה.

 • מניעה ואכיפת שימוש שלא כדין במים.

 • פיקוח ואכיפת הסעות התלמידים למוסדות החינוך במסגרת התחבורה הציבורית.

 • פיקוח על מסלולי הנסיעה ועמידת חברת ההסעות בהסכמים ובהנחיות שקיבלה מאגף השירות.

 • מניעת אלימות וונדליזם באוטובוסים בזמן ההסעה.

 • אכיפת הסדר והניקיון בזמן אירועים עירוניים מרכזיים בעיר. 

 •  מניעת רוכלות.

 • מניעת שימוש ומכירת צעצועים וחומרים מסוכנים. 

 • אכיפת המסחר באמצעות היתרים ורישיונות נדרשים.

 • ביצוע סיורים משותפים עם גורמי התברואה –מטרת הסיורים: מניעת מפגעים תברואתיים חמורים ואכיפת החוק כנגד האשמים.

 • ביצוע סיורים משותפים עם מחלקת הפיקוח על הבניה - מטרת הסיורים: איתור ואכיפתמפגעים המסכנים את הציבור בסביבה הקרובה לאתרי הבניה.