• ברחבי קרית טבעון יש 22 לוחות  לתלית מודעות.
  • הדבקת המודעות בלוחות המודעות*מתבצעת אחת לשבוע
    בימי חמישי בשעות הבוקר בלבד ורק ע"י עובדי המועצה.
    לפיכך, כל מי שחפץ בהדבקת מודעות, כולל מודעות לאזכרות, יש להביאן למודיעין המועצהעד יום חמישי בשעה 9:00 בבוקר.
  • יש לשים לב, ביום רביעי אין קבלת קהל והקופה סגורה
    (למעט מודעות אבל, אותן תולים עובדי המועצה בכל עת).

*הדבקת מודעות פרסום הינה בתשלום, בקופת המועצה.

עלויות: 
A4 - 65 ₪;
 A3- 79 ₪;  
חצי גיליון - 123 ₪;
גיליון - 186 ₪
מודעות אזכרה ו/או אבל - ללא עלות.
לפירוט לשון החוק והמגבלות לחץ כאן