המועצה המקומית קרית טבעון  רואה את הקהילתיות כאחד המוקדים החשובים ביותר עבור היישוב. מתוך תפיסה  זו מעוניינת  המועצה המקומית  לסייע ככל שניתן למשפחות אבלים  שיקיריהם נפטרו.

  1. זכאים לשירות - משפחת המנוח/ה אשר היה במותו תושב/ת קרית טבעון ובלבד  שהמשפחה  מקיימת את ימי האבל -  ה'שבעה' - בשטח השיפוט של קרית טבעון.
  2. על משפחה המעוניינת לשאול מן המועצה ערכת אבלים* לאירוח מבקרים במהלך ה'שבעה', לפנות לאיש הקשר עמי דדון בטלפון: 04-9539298
  3. עם תום ימי ה'שבעה', ייאסף הציוד על ידי עובדי האגף לאחר תיאום של איש הקשר עם המשפחה האבלה.
  4. אחריות המשפחה - המשפחה האבלה תהיה אחראית לתקינות הציוד, שמירתו ומתן האפשרות לאוספו עם תום שבעת ימי האבל, בתיאום עם איש הקשר.

ערכת אבלים תכלול:

  1. מודעות אבל ותלייתם ברחבי היישוב

  2. סטנד אבלים בכניסה למעון היושבים שבעה 
     
  3. גזיבו,  30 כיסאות, שולחן מתקפל, מיחם ופח גדול לאשפה (1,100)

מועצה מקומית קרית טבעון