מלגות סיוע ורווחה

ללימודי הכשרה מקצועית/תואר ראשון אקדמאי

תושבי קרית טבעון (תשפ"ד)

       

תאריך אחרון להגשה: יום ו' ה- 01/12/23 בשעה 12:00


עמותת "מעומק הלב" - קרן "תמי" שמחה להודיע על המשך מסורת חלוקת מלגות ללומדים בשנת הלימודים תשפ"ד

- מלגה על סך 4,000 ₪ תוענק לזכאים לכך

- מלגה על סך 6,000 ₪ תוענק לזכאים לכך שימלאו 40 שעות התנדבות בקהילה

- פירוט ונוהל ביצוע – יועברו לידיעת הזוכים

א . הקריטריונים של ועדת המלגות לקביעת זכאות :    

1. הכשרה מקצועית בקורסים המקנים עיסוק/ מקצוע [נדרש אישור לימודים תקף]. גובה המלגה כגובה שכה"ל עד 4,000 ש"ח

2. לימודים לתואר אקדמי ראשון [נדרש אישור לימודים תקף, והצגת גליון ציונים – עדיפות ללומדי שנה ב']

3. תושב הקריה, בעל אזרחות ישראלית [נדרשים צילומי ת.ז והספח של המבקש]

4. עדיפות תינתן למועמדים עובדים המסייעים לעצמם במימון חלקי של הלימודים [יש לצרף תלושי שכר]

5. שירות צבאי/ לאומי/ פטור ופעילות תורמת לקהילה [יש לצרף אישורים]

6. מבחן הכנסה המצדיק סיוע [רווקים ונשואים נדרשים תלושי משכורת גם על הכנסות הורי המבקש/ת. נשואים – תלושי משכורת גם של בן/בת הזוג]

7. ניתן לפנות לקבלת "מלגה מוגדלת" בכפוף להתחייבות נוספת בת 40 שעות לפעילות התנדבותית בקהילה. הסטודנטים ישובצו לפעילות ההתנדבותית תוך תיאום עם רכזת קהילה והתנדבות בישוב.

ב . טפסי הרשמה / הגשת מסמכים / קביעת זוכים:

1. טופס הרשמה דיגיטלי מצוי באתר המועצה.

2. על המסמכים להגיע לתיבת הדוא"ל -  עד  ליום שישי 03/11/23 שעה 12:00 [לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה]

3. קביעת הזוכים במלגות  תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות. הדיון יהיה עפ"י שקלול כלל הקריטריונים שיוצגו ע"י מבקשי המלגות.

 

ב ה צ ל ח ה,
איתן קלמר

יו"ר עמותת "מעומק הלב"

טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים/הכשרה מקצועית לשנת הלימודים תשפ"ד

שרות צבאי / לאומי/ פטור
שרות צבאי / לאומי/ פטור (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
ילדים/ות עד גיל 21
ילדים/ות עד גיל 21 (חובה) שדה חובה
האם הנך עובד/ת?
האם הנך עובד/ת? (חובה) שדה חובה
האם מקבל תמיכה?
האם מקבל תמיכה? (חובה) שדה חובה
האם אושרה לך מלגה מגורם כלשהו בשנים קודמות?
האם אושרה לך מלגה מגורם כלשהו בשנים קודמות? (חובה) שדה חובה
האם אושרה לך מלגה מעמותת "מעומק הלב" בשנים קודמות
האם אושרה לך מלגה מעמותת "מעומק הלב" בשנים קודמות (חובה) שדה חובה
האם מעונין/מעוניינת להצטרף למלגה מורחבת?
האם מעונין/מעוניינת להצטרף למלגה מורחבת? (חובה) שדה חובה

הנני מאשר/ת בזאת בחתימת ידי כי כל הפרטים אשר מסרתי על גבי טופס זה נכונים ובמידה ויימצא חוסר דיוק בפרטים הנ"ל רשאית ועדת המלגות להסיר את מועמדותי ולאחוז בכל האמצעים אשר יראו לה

Browser not supported