מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית לטיפוח חזותה וניקיונה של הקריה, שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים על ידי פינוי אשפה, פינוי ואיסוף גזם וגרוטאות, פינוי ואיסוף פסולת אשר ניתנת למיחזור, ניקיון וטיאוט רחובות, כיכרות, סביבת מוסדות ציבור ושטחים פתוחים, תמיכה בארגון והקמת אירועים קהילתיים, טיפול בפניות התושבים בנושאי התברואה ואיכות הסביבה .

תפקידי המחלקה

  • אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי היישוב, רחובות ושטחים ציבוריים.
  • אחריות לניהול ופיקוח על פינוי אשפה, אשפה ביתית באמצעות קבלן.
  •  אחריות לניהול ופיקוח על פינוי גזם וגרוטאות באמצעות קבלן.
  • אחריות על איסוף פסולת מזרמי מחזור שונים בשיתוף עם תאגיד "תמיר" ובאמצעות קבלני משנה.
  • אחריות לטיפול בקריאות מוקד ופתרון הבעיות לתושבים בתחום.
  • אישור תכניות בניה בתחום התברואה

מנהל מחלקת תברואה: אורי שירן
טלפון:    04-9539290
פקס:      04-9537140
דוא"ל: [email protected]