עמי שי
מנהל בינוי
04-9539258

 מיקום: בניין המועצה, רח' החורש 2
הערות: קביעת פגישות בתיאום טלפוני

תחומי אחריות של מנהל המחלקה:

  1. מבני ציבור
  2. תנועה ותחבורה
  3. ניקוז

בניהתיאום ופיקוח על בניה ציבורית, כולל שיפוצים ואחזקה (קבלנים) והעברת עבודות אחזקה לצוותים.
כבישים ופיתוח:

  • תיאום ופיקוח על סלילת כבישים, מדרכות, פיתוח, שיפוצים ואחזקה.
  • העברת עבודות אחזקה לצוותים.
  • מזכיר וועדת תחבורה.
  • מתאם תימרור והסדרי תנועה.

חשמל ותקשורת

  • תיאום ופיקוח על תאורת רחוב וכל מתקני החשמל ברשות.
  • איש קשר לחברת חשמל, איש קשר לחברות תקשורת. 
  • ממונה אנרגיה, מחזיק תיק חשמל בחירום.