מנהל הנדסה |  הוועדה המקומית קרית טבעון |  נובמבר 2021

•    חוק העזר לקרית טבעון (הריסת מבנים מסוכנים)- 1968  - באתר המועצה - לקישור לחץ כאן!
•    הגדרה: על פי חוק העזר מבנה מסוכן הוא מבנה שמהנדס מטעם המועצה בדק וקבע כי המבנה מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור

האחריות לתחזוקת הבניין חלה על הדיירים!

חוק העזר מטיל על הדיירים בבניין את החובה להחזיקו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור

חוק העזר מאפשר לנציגי המועצה להיכנס לבניין לצורך בדיקתו ועל התושבים לאפשר זאת. 

  1. אם לבעלי הבניין יסוד סביר להניח כי המבנה מסוכן עליהם להזמין חוות דעת הנדסית מטעמם
  2. את חוות הדעת יש להעביר למנהל ההנדסה במועצה לבדיקה תחת הכותרת "מבנה מסוכן"
    (למייל:  [email protected])
  3. ככל שחוות הדעת תתקבל יחויבו התושבים לתקן את המפגעים תוך זמן קצוב. ככל ויידרש תצא הנחיה גם לחסימה/ גידור של האזור המסוכן עד לתיקונו. 
  4. ככל שהמפגעים לא יתוקנו תוך פרק הזמן הנקוב רשאית המועצה לתקנם ולהשית את עלויות התיקון על התושבים. 

דרישה לתיקון מבנה מסוכן
•    ככל שע"פ בדיקת מהנדס מטעם המועצה יימצא כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאית המועצה לדרוש בהודעה בכתב מבעלי הבניין לבצע את העבודות להסרת המסוכנות ולנקוט אמצעי זהירות תוך פרק הזמן הנקוב בהודעה.
•    אי ביצוע העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות עלול להוות עבירה על חוק העזר, ויתכן וינקטו הליכים משפטיים כנגד בעל הנכס אשר לא מילא את הדרישה.
•    בנוסף, ככל שבעלי הבניין לא ימלאו אחר הוראות הדרישה בפרק זמן הנקוב בה באפשרות המועצה לבצע את העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות ולגבות מבעלי הדירות את עלות הביצוע.

הסרת הכרזת מבנה מסוכן: אישור מהנדס על הסרת המסוכנות 

איך למנוע את הסכנה?

בתחזוקה שוטפת של הבניין
 

מבנים_מסוכנים