יריב אביטל
מנכ"ל המועצה
04-9539206
צהלה קובליו ידידיה
עוזרת מנכ"ל
04-9539206
 
מיקום: בניין המועצה, כיכר בן גוריון 1
פגישות יש לתאם טלפונית מול עוזרת המנכ"ל 
 

תפקידי מנכ"ל הרשות המקומית:

 1. אחריות לכינוס ועדות הרשות המקומית
 2. מעקב אחר ביצוע החלטות ההנהלה/מליאה
 3. סיוע לראש הרשות המקומית בגיבוש מדיניות בנושאי המנהל הכללי
 4. גיבוש הצעות לגבי המטרות, התכליות והתכנון האסטרטגי של כל יחידות המנהל הכללי שבפיקוחו
 5. הנחיות למנהלי היחידות הכפופים לו באשר למדיניות הרשות המקומית
 6. גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין
 7. קיום ישיבות מנהלים ליצירת תיאום בין כל האגפים
 8. תיאום פרויקטים ואירועים ושיפור תהליכים
 9. בקרה על לוחות זמנים ומעקב משימות

טיפול בפניות הציבור:

 • בקרה על מוקד המועצה ופניות הציבור
 • טיפול בבעיות נקודתיות ופתרון בעיות עם תושבים
 • מעקב ובקרה על אתר האינטרנט של המועצה