חתולי רחוב והנחיות להאכלתם

מבוסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה
  • מטרתן של ההנחיות היא לשלב את טובתם של כל הצדדים במארג היחסים העדין הזה: החתולים, המאכילים, השכנים והסביבה, תוך הקפדה מלאה על הוראות החוקים.
  • על כל הצדדים להקפיד על ההנחיות ולגלות רגישות כלפי החתולים.
  • כאשר מקפידים על האכלה מסודרת ובתנאים נאותים, בשילוב עם מניעת התרבות יתר של אוכלוסיית החתולים, ניתן להגיע לאיזונים אורבניים נכונים.
האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הבאות:
1. יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן את החתולים ואינו מהווה מטרד לתושבים.
2. יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי, בזמנים ומקומות קבועים, בכמות הנדרשת לכל ארוחה ולא מעבר לכך. יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל בגמר ההאכלה, ולדאוג שהמקום יישאר נקי.
3. יש לדאוג למי שתייה נקיים וטריים כל הזמן.
4. יש לשמור על תנאי סניטציה נאותים, לשמור על סביבה נקיה מפסולת ועל פחי אשפה סגורים.
5. כחלק מהאכלה אחראית, על המאכיל לדאוג ככל שניתן לבריאותם של החתולים המואכלים ולגלות ערנות למצבם הרפואי.

עיקור חתולי רחוב

 
  • עד לסוף 2020 בוצעו מאות עיקורי חתולים משוטטים בקרית טבעון, חלקם באופן עצמאי וחלקם באמצעות גורמים חיצוניים.
  • במבצעי העיקור, המתקיימים אחת לשנה, מגיע לוכד חתולים מיומן אל אתרים בהם יש חתולים רבים בשטחים ציבוריים ואוסף את החתולים. 
  • החתולים מעוקרים ומחוסנים כנגד כלבת ובנוסף, מסומנים על ידי קיטום אוזן שמאל. החתולים מוחזקים למעקב ומשוחררים למחרת במקומות מהם נאספו.