שמירה ואבטחה


אחזקה ותשתיות ורכש


הקצאות מקרקעין

נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בקרית טבעון