טיפול בבני משפחה המטפלים באזרח ותיק

מטרת התוכנית היא שיפור ושימור תפקודם של בני משפחה המשמשים מטפלים באזרח הוותיק.

השירותים הניתנים:

  • הערכת הצרכים של בן המשפחה המטפל ובניית תכנית התערבות.
  • טיפול פרטני קצר מועד.
  • הפעלת קבוצות במתודות התערבות שונות (קבוצות תמיכה, קבוצות לעזרה עצמית, קבוצות רכבת, קבוצות פעילים, סדנאות).
  • מתן מידע, ייעוץ, תיווך וסיוע במיצוי זכויות.
  • הפניה ושילוב בתוכניות ובשירותים קיימים לבני משפחה    מטפלים.
  • מפגשי חשיפה ומידע לקהל הרחב.
  • פורומים מקצועיים ברשות המקומית למען בני משפחה מטפלים.
  • לטופס משוב - לחץ כאן!


נגה טלטש בצלאלי, עו"ס אזרחים ותיקים ורכזת התכנית
טלפון: 04-9537179
מייל:  [email protected]