בית ספר מיתרים 

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון " הינו בית ספר ציבורי, תחת פיקוח החינוך הממלכתי-דתי של משרד החינוך.
אנו מחנכים לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית ומלמדים בשיטת מרחבים-מונטסורי.

 

תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון:

דתיים ושאינם דתיים. זהו בית ספר קהילתי בו ההורים שותפים אמיצים ומשמעותיים, בעלי רצון כי ילדיהם יחונכו בחינוך משלב ומחוייבים לבנות קהילה בית ספרית לומדת ופעילה.

במיתרים טבעון המפגש עם האחר הוא ההזדמנות ללמידה, להתפתחות וליחד. החיים בבית ספר מכוונים למהות של למידה דרך המפגש: מפגש עם היהדות מכיוונים שונים, למידה סקרנית בכתה שנפגשת עם העולם ומפגש עם עצמי ועם החברים בטבע. 
אנו מאמינים כי שילוב בין אוכלוסיות שונות בחברה הוא ערך חשוב אותו אנו רואים כבסיס לכל הלמידה הבית ספרית.
בבסיסו של ערך השילוב, עומדת ההבנה, כי היהדות כזהות היא הזדמנות למפגש מאחד בין קבוצות שונות באוכלוסיה וביכולתה להביא לשיתוף פעולה פורה ומקבל ביניהן. חלומנו החינוכי הוא שילדי בית הספר יחושו שייכים לעולם היהודי, יכירו את אורחות החיים, יחוו חוויות יהודיות וילמדו מתוך ארון הספרים היהודי.

 

חשוב לנו שבית הספר יפגיש בין משפחות שונות ותפיסות עולם שונות שיבואו
לידי ביטוי בשיח בבית הספר. שיח מכבד, מקשיב ולומד. במיתרים טבעון אנו
מתפללים ביחד, מקבלים את השבת יחד, משוחחים על סוגיות זהות ולומדים את התורה, המשנה ותכנים נוספים אותם מפתחת "עמותת מיתרים", בראשותו של הרב מלכיאור. אנו עוסקים בקריאה יחפה של מקורות: החל מהמקרא, דרך המשנה והתלמוד ועד לספרי מחשבה והגות.אנו מחנכים לגילוי אחריות של הלומדים לחייהם ולחיי הסובבים אותם כדי להוביל לתיקון עולם – כל אחת ואחד על פי צו לבם ואמונתם.

 

אנו, הצוות וההורים, מאמינים כי הדרך החינוכית של החינוך המשלב היא שליחות חברתית חשובה ומהותית לחברה הישראלית כיום. אנו פועלים לחנך את ילדנו להעריך גיוון ושוני, להיות מסוגלים לשאול את עצמם שאלות על דרכם, להתפתח ולגדול מתוך המפגש עם האחר. ליצירת הוויה , אורחות חיים
ושפה יהודית-ישראלית משותפים.

 

מנהלת ביה"ס – תמר בן אלחנן
טל' 9836878
[email protected]

 

רישום לבית ספר מיתרים טבעון

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר תחת פיקוח הממלכתי-דתי של משרד החינוך.
בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית. תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון, דתיים ושאינם דתיים. 

הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת.
בה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין). בין שאר המבקשים להשתבץ בביה"ס "מיתרים",
שאינם מהגן המזין, תערך הגרלה על בסיס הפרמטרים המפורטים בהמשך. 

התלמידים ישובצו לבית הספר על פי הפרמטרים הבאים:

  •   איזון בין דתיים ושאינם דתיים
  •   איזון מגדרי
  •   אחים או אחיות הלומדים בבית הספר ושמירה על מרקם קהילת בית הספר 
  •   שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית

על בסיס הפרמטרים הנ"ל, במידה ומספר הנרשמים בכל קבוצה (דתיים שאינם דתיים) עולה על מספר המקומות,
תערך הגרלה על ידי מנהלת הבחירה המבוקרת ונציגות משפטית מטעם הרשות