המועצה המקומית רואה את טבעון כ"יישוב משלב" בו אוכלוסיות מיוחדות מתקבלות בהכלה ובסובלנות ויכולות למצוא את מקומן ולהשתלב ולשגשג בתוך הקהילה.

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת באמצעות מנהל המוגבלויות של משרד הרווחה למתן שירותים עבור אנשים וילדים עם מוגבלות בתחומי הפנאי, התעסוקה והדיור ובתחומים נוספים.
בנוסף, הרשות עובדת כל העת על פיתוח שירותים חדשים בתוך היישוב, לאוכלוסיות המיוחדות.

אוכלוסיית היעד היא:

אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, קוגניטיבית, אנשים על הספקטרום האוטיסטי ובני משפחותיהם.

השירותים שניתן לקבל:

  • ליווי מקצועי של עובדת סוציאלית מרגע האבחון ולאורך מהלך החיים בדגש על צמתים מרכזיות.
  • מידע - אודות זכויות, שירותים, ארגונים ומסגרות מתאימות.
  • הפניה לשירותי תעסוקה - אבחון ושיקום מקצועי, תכניות הכנה לעולם התעסוקה, שירותי השמה וליווי בשוק הפתוח, שילוב בקבוצות הכשרה או מפעל מוגן.
  • הפניה למסגרות יום – כגון מעון יום שיקומי, מרכזי יום טיפוליים לבוגרים ועוד.
  • הפניה לשירותי דיור - השמה בדיור חוץ ביתי, דירות הכשרה, שירות לאומי או מכינה קדם צבאית.
  • מסגרות לשעות פנאי - פעילויות פנאי במועדונים חברתיים לבוגרים, נוער וילדים.
  • "מרכז למשפחה" – עבור הורים אחים/יות סבים וסבתות , נותן תמיכתי משלים קהילתי  למשפחות המיוחדות.

בברכה ,
עו"ס אביטל גוברין – רכזת תחום מוגבלויות
טלפון : 04-9539266
מייל: [email protected]