אספת האזרחים הראשונה בישראל | פברואר-מרץ 2022 בקרית טבעון

 

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד שאי־פעם הביא לשינוי."
מרגרט מיד 

 

רקע

התקופה בה אנו חיים חושפת סדקים מהותיים בשיטה הדמוקרטית הנהוגה ומבליטה את חוסר האמון שבין האזרחים לנבחריהם. חשדנות הציבור כלפי נבחריו היא אולי לא דבר חדש, אבל מחקרים מראים שבשנים האחרונות רק אחד מכל חמישה אנשים מאמין לפוליטיקאים. בעשור האחרון בעיקר חווינו שינוי בדרך שבה אנו צורכים תקשורת. הרשתות החברתיות נהיו תיבת תהודה לדעות שלנו, והדעות נהיו יותר קיצוניות. היום יותר מבכל תקופה אחרת, הצד השני של המפה הפוליטית נתפס כאויב. הפוליטיקאים נתפסים כמושחתים, פועלים מתוך אינטרסים צרים ולא מייצגים את טובת הציבור. אזרחים רבים איבדו אמון בפוליטיקה ומגלים אדישות לזירה הציבורית. 
בדיוק לשם כך נוסדה אספת האזרחים. זוהי למעשה הסנונית הראשונה של הדמוקרטיה החדשה - כזו שמחזירה את הכוח לאזרח, קשובה לצרכיו ומשתפת אותו בהליך קבלת ההחלטות. 
אסיפות האזרחים נמצאות בשימוש כבר תקופה ארוכה במדינות דמוקרטיות ברחבי העולם. בצרפת ובלגיה למשל, הן ממוסדות ומתרחשות באופן קבוע. גם בקנדה נערכה אספת אזרחים אשר דנה בשינוי שיטת הבחירות והשפעתה הייתה מכרעת. למעשה, מחקר שנערך לאחרונה על ידי ארגון ה-OECD מיפה מאות אסיפות אזרחים המתרחשות ברחבי העולם, הן ברמה העירונית והן ברמה הלאומית. אסיפות אלה עסקו בנושאים רבים ומגוונים ובהם חינוך, תשתיות, שוויון מגדרי, חופש הביטוי ועוד. 

 

ואצלנו?

בימים אלה מסתיימות ההכנות לאסיפת האזרחים הראשונה בישראל. האירוע ההיסטורי יערך הודות לנכונותה של המועצה המקומית בקרית טבעון להתחייב לתהליך, בתמיכה של מרכז ה.ש.ל לקיימות וארגונים נוספים. מטרתה של האספה לקדם ולטפח את מערכת היחסים שבין הרשות לאזרחים ולאפשר לאזרחים להכריע בסוגיות שמשפיעות על חייהם באופן ישיר.  

איך זה בעצם קורה?

העיקרון של אספת האזרחים הוא פשוט. ראשית מגרילים עשרות אזרחים המייצגים את הרכב האוכלוסייה במקום. אם למשל בעיר מסוימת חצי מהתושבים הן נשים מבוגרות מעל גיל 60, חצי מחברות האסיפה יהיו נשים מגיל 60 ומעלה. הבחירה המגוונת מבטיחה שקולם של כל חברי הקהילה יישמע. בפני האזרחים תוצג דילמה המעסיקה את הרשות והם יתכנסו לתהליך משותף של למידה ודיונים, הכולל בין היתר הקשבה למומחים, בעלי עניין, וגם כמובן, אחד לשני. בסיום תהליך הלמידה, מתכנסים המשתתפים באספה להכריע בסוגיה ולגבש נייר עמדה והמלצות לפעולה עבור הרשות. חשוב לציין שאת התהליך כולו מלווים מנחים מקצועיים שמטרתם להבטיח שיח מכבד והשמעת קולם של כל משתתפי האספה. נייר העמדה מוצג לרשות אשר לומדת את המלצות האספה ומגיבה אליהן בהתאם. חשיבותה של אספת האזרחים נעוצה באופן בו היא מתקיימת:
היא מקדמת שיח מכבד ומעמיק, ומחזקת את האמון והזיקה בין האזרחים לבין עצמם ובינם לבין הרשות. כמו כן היא מאפשרת שיח המבוסס על למידה ושיתוף ידע. היא מטפחת את השונות ומאפשרת לכל הקולות להישמע, גם ובעיקר את הקולות שאינם נשמעים בדרך כלל. והחשוב מכל, היא אסיפה של העם, למען העם, והיא מקדמת כמעט תמיד פתרונות מקיימים, כאלה שיבטיחו את איכות החיים של התושבים לאורך זמן, תוך התחשבות במגוון נסיבות החיים. 
אנו קוראים לכם לקחת חלק בחגיגה הדמוקרטית ולעצב את המציאות בקריית טבעון.  הדמוקרטיה החדשה מאפשרת לכם להיות שוב משמעותיים בזירה הציבורית ומחזקת את האמירה לפיה  "הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא לחולל אותו". 

 

 

הסוגיה הנבחרת

למרות שהטיפול בפסולת בלתי נראה לנו – להטמנת פסולת יש השלכות סביבתיות קשות, כגון זיהום קרקע ומקורות מים, ופליטת גז מתאן – שמאיץ את משבר האקלים. כלכלית, עלות הטיפול והשינוע של פסולת הוא אחד הסעיפים התקציביים היקרים ביותר בכל רשות מקומית, ובקרית טבעון הוא עומד על כ-6 מיליון ש"ח בשנה.

לאור החסרונות של הטמנת פסולת, המשרד להגנת הסביבה הציב יעד להפחתת הטמנת הפסולת ל-20% עד 2030. לצורך זאת יש לשנות תפיסה לגבי פסולת: ממטרד למשאב; מכלכלה לינארית – בה המשאבים מופקים, נעשה בהם שימוש, ולבסוף הם מוטמנים ללא שימוש חוזר – לכלכלה מעגלית – בה נעשים שימושים רבים בפסולת.

קרית טבעון מבקשת להוביל את שינוי בתחום הטיפול בפסולת. רפורמה בנושא הטיפול בפסולת תשפיע על חיי התושבים בטבעון באופן יומיומי, ולכן המועצה מבקשת לשתף את התושבים בהחלטה על הפתרונות שיהיו מתאימים לקהילה המקומית באמצעות אספת אזרחים.

אספת האזרחים תעסוק בנושא:

כיצד קרית טבעון יכולה להיערך להפחתה משמעותית של יצירת פסולת שהולכת להטמנה? מה הן החלופות ובאילו אמצעים יש לנקוט ביישוב כדי להתייעל ולחסוך משאבים, ובו בזמן להמשיך לטפח סביבה נאה ובריאה יותר עבור כל תושבי קרית טבעון והאזור?

 

 

*האסיפת תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות